Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Så kan forskarna se ”matrix” i tumörer

2017-06-14

Forskare vid Biotech Research & Innovation Centre, Köpenhamns universitet och Lunds universitet har utvecklat en banbrytande metod för att i detalj kunna studera strukturen i vävnader och tumörer. Genom att helt lösa upp cellerna, lämnas vävnaden som finns mellan cellerna, så kallade ”extracelluär matrix”, intakt. På det sättet kan man få en uppfattning om tumörens struktur på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.

Chris Madsen, tidigare forskare vid Köpenhamns universitet och nu forskare vid Institutionen för laboratoriemedicin i Lund. Foto: Åsa Hansdotter

En av försteförfattarna till studien som nu publicerats i Nature Medicine, Chris Madsen, forskare vid Lunds universitet, förklarar:
– När man tar bort cellerna förbättras tydligheten avsevärt i mikroskopet. Man kan studera fibrerna i ”matrix” och även se mycket djupare in i vävnaden.

Extracellulär matrix omger celler i varje organ i våra kroppar och ger struktur till organen och har en djupgående inverkan på hur cellerna beter sig och påverkar utvecklingen av sjukdomar som till exempel cancer.
Den nya tekniken för att studera matrix gör att forskare på ett helt nytt sätt kan förstå hur tumörer och organ är uppbyggda. Forskarna tror också att den nya tekniken kan få betydelse för regenerativ medicin, till exempel återuppbyggnad av organ och bioteknik, i framtiden.

Text: ÅSA HANSDOTTER