Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Röd telefon kortar väntetid vid urinblåsecancer

2016-10-21

En särskild telefonlinje ifall du har blod i urinen kan korta tiden till behandling med nästan hälften ifall du har urinblåsecancer. Det visar ny forskning från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Röda telefonen - symbol.

Cancer i urinblåsan (urotelial cancer) har länge brottats med alltför långa väntetider från symtom till behandling. Eftersom sjukdomen ofta upptäcks sent är det extra angeläget att vägen fram till behandling blir så kort som möjligt.
Väntetiden beror delvis på patientens benägenhet att kontakta vården, men framför allt på att det tar för lång tid till diagnos och behandling när de väl har hört av sig, anser Fredrik Liedberg, docent vid Lunds universitet och urolog vid Skånes universitetssjukhus i Malmö:

– Synligt blod i urinen är det viktigaste varningstecknet vid urinblåsecancer och därför inrättade vi Röda telefonen, en särskild telefonlinje med daglig bemanning att ringa till i händelse av att man upptäcker blod när man kissar.

Snabbspår till urologen

Studien omfattade nio kommuner i sydvästra Skåne. Sjukvårdsrådgivningen 1177 informerade om Röda telefonen på hemsidan och vid patientkontakter, och även sjukhusets urologimottagning lade upp information på sin hemsida. Personer som hörde av sig pga. blod i urinen fick då i de fall det ansågs befogat möjlighet till direktutredning på urologen, något som sparade både tid och pengar jämfört med att vända sig till sin vårdcentral.

Porträttfoto av Fredrik Liedberg. Foto: Björn Martinsson
Fredrik Liedberg. Foto: Björn Martinsson

– Röda telefonen är en enkel logistisk lösning som innebär kortare väntetid och färre vårdbesök. I studien var väntetiden från första symtom till diagnos 29 dagar vid kontakt genom Röda telefonen att jämföra med 50 dagar i en kontrollgrupp. Dessutom var patienternas tumörer mindre än i kontrollgruppen, berättar Fredrik Liedberg.

Studien pågick i 15 månader. Kontrollgruppen utgjordes av övriga patienter med urinblåsecancer  och symtom med synligt blod i urinen i samma upptagningsområde, dvs. de som sökte via vårdcentral eller privat klinik. I gruppen som ringde den Röda telefonen ingick 275 personer, i kontrollgruppen 101 personer.

Ingår nu i ordinarie vårdutbud

På Skånes universitetssjukhus ingår nu den röda telefonen i det ordinarie vårdutbudet, och urologkliniken vill gärna sprida kunskap om att linjen finns. I resten av landet kan organisationen av urinblåsecancervården variera, men generellt är väntetiderna alltför långa enligt Fredrik Liedberg. Han framhåller att det inte bara är vårdens organisation som påverkar väntetiderna, utan även brist på urologer och tillgången till mottagningstider kan ha betydelse.

– I de standardiserade vårdförlopp som införts vid urinblåsecancer ska operation följa 9-12 dagar efter första ingrepp på patienten. Södra sjukvårdsregionen uppfyller den angivna tiden i mindre än fem procent av fallen och är därmed sämst i landet.

Text: BJÖRN MARTINSSON