Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Risken för missbildning endast lätt förhöjd

2011-02-10

Barnen vars pappor behandlats mot cancersjukdom löper endast en lätt förhöjd risk att drabbas av missbildningar även om barnen blivit till genom provrörsbefruktning. Det visar en unik svensk-dansk studie.

Studien har gjorts huvudsakligen vid Reproduktionsmedicinskt Centrum i Malmö, Onkologisk klinik i Lund båda vid Skånes universitetssjukhus och Arbets- och miljömedicin vid Labmedicin Skåne.

– Frågan vi ställde var, finns det risk för missbildningar bland barn vars pappor behandlats mot cancersjukdom, och om denna risk ökar väsentligt genom användning av provrörsbefruktning säger professor Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum, SUS i Malmö.  

Miljoner barn

Studien omfattade 1.8 miljoner barn som togs fram via befolkningsregister i Sverige och i Danmark. Kraeftens Bekaempelse och Epidemiologisk Enhet vid Serum Institut i Danmark deltog också i studien.

9 000 av dessa barn hade pappor som genomgått lyckade cancerbehandlingar. Drygt 500 av barnen hade kommit till genom provrörsbefruktning.  

Måttlig riskökning

– Vi fann endast en lätt riskökning – från 3,2 procent till 3,7 procent – hos dessa barn i förhållande till andra barn, förklarar chefsepidemiolog docent Lars Rylander vid Arbets- och miljömedicin.

Kombinationen av cancerbehandling hos pappan och provrörsbefruktning av barnen innebär ingen särskilt ökad risk för missbildningar är det budskap de båda förmedlar i en vetenskaplig artikel publicerad i Journal of the National Cancer Institute.  

Olika behandlingar

I studien ingick olika former av cancerbehandling som strålning och behandling med cellhämmare som pappor fått.
I många fall kan den som behandlats mot cancersjukdom inte få barn på naturlig väg. Där är reproduktionsmedicinsk teknik den tänkbara vägen att få barn. 

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus 9 februari 2011.