Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Risk att patienter med mild Alzheimer inte får rätt hjälp att klara vardagen

2013-10-18

Förmågan att klara av vardagliga aktiviteter försämras snabbare än minnet hos patienter med mild Alzheimers sjukdom. Det visar resultat från den nationella Alzheimersstudien SATS. – Det finns en risk att patienten inte får den hjälp som behövs för att klara sig hemma, säger Carina Wattmo medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap vid Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus, SUS.

I studien deltog 734 patienter som diagnostiserats med mild Alzheimers sjukdom. Det innebär att de har lättare minnesproblem och även kan ha svårigheter att orientera sig. Patienterna följdes under tre år och samtliga behandlades med bromsmedicinen kolinesterashämmare.

Svårt med dagliga aktiviteter

Resultatet visar att 33 procent av patienterna hade oförändrade eller förbättrade minnesfunktioner efter tre år, men endast 14 procent bibehöll eller förbättrade sin kapacitet att klara av de dagliga aktiviteterna. – Det är ett förvånade resultat eftersom vi tidigare har utgått från att dessa funktioner inte försämrades i någon större utsträckning vid mild Alzheimer sjukdom, säger Carina Wattmo.

Helhetsbedömning behövs

Hon menar att studien visar att primärvården och kommunernas biståndsbedömare i fortsättningen måste göra en mer noggrann helhetsbedömning av patienterna och inte lägga allt för stort fokus på deras minnesfunktion. – Om patienternas brister att hantera vardagen inte upptäcks i tid ökar risken att de inte får den hjälp som behövs för att bo kvar hemma, säger hon.

Viktigt för läkemedelsutveckling

Studien ger en bild av hur patienter med mild Alzheimers sjukdom utvecklas under en längre tid och har uppmärksammats internationellt eftersom det är första gången som detta görs. Den kommer också att bli en viktig referens när nya läkemedel ska utvärderas. – Det pågår studier av nya preparat som har visat sig ha positiva effekter på patienter med mild Alzheimers sjukdom. Studien visar också att effekten av kolinesterashämmare ökar med högre dos även för patienter med mild Alzheimers sjukdom.

Text: SET MATTSSON