Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Relationen till terapeuten det viktigaste vid TA-terapi

2011-11-14
människor i regn
Foto: Dreamstime

Relationen mellan terapeut och klient är den enskilt viktigaste beståndsdelen för framgångsrik psykoterapi. Den är också tyngdpunkten i transaktionsanalys, en humanistiskt orienterad terapimetod som psykologen Roland Johnsson vid Lunds universitet har skrivit en avhandling om.

Humanistisk psykoterapi är liksom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamiskt orienterad terapi (PDT), ett paraplybegrepp. Den specifika form av humanistisk terapi som Roland Johnsson har studerat heter transaktionsanalys (TA).

TA-terapin utövas i liten skala i Sverige men metoden har stor spridning i världen och är vanlig i länder som exempelvis Tyskland, Storbritannien och Italien.

– Det mest utmärkande för metoden är en pedagogisk användbar teori och en metod som sätter relationen mellan terapeut och klient i centrum, säger Roland Johnsson som själv har arbetat som TA-terapeut i 35 år. Man fokuserar också mycket på helheten och på individens eget ansvar och på att hjälpa patienten med att hitta sina starka sidor.

Idag är det inte möjligt att få en legitimation i humanistiska terapier i Sverige. Den som vill bli terapeut måste välja mellan kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi. Den humanistiska terapin ligger någonstans mitt emellan dess två inriktningar, fast lite närmare den psykodynamiska.

– KBT betonar det rationella hos människan och terapeuten försöker förändra människors vanor, tankar och beteenden. Humanistiska terapier fokuserar mer på det känslomässiga, säger Roland Johnsson.

Med hjälp av oberoende observatörer har Roland Johnsson studerat sin egen terapimetod – TA-metoden. Och resultatet?
• Att diagnosmetoden som används inom TA-terapin fungerar tillfredsställande.
• Att TA-terapins mest utmärkande drag är dess intresse för att terapeuten skapar en ömsesidig samverkan med klienten, ett s.k. kontrakt, och att den känslomässiga delen av den relationen är viktigast.

Text: ULRIKA OREDSSON

Pressmeddelande från Lunds universitet 9 november 2011