Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Räddas patientens liv genom nedkylning?

2012-03-20

Hjälper nedkylning mot stroke? Den frågan ska en av världens största studier ge svar på. I den EU- stödda studien har Skånes universitetssjukhus en framträdande roll.

– Vi var föregångare till den internationella studien vid sjukhuset i Malmö, berättar Jesper Petersson. Han är chef för sjukhusets Neurologiska klinik.

– I Malmö gjordes en mindre studie av 30 patienter tillsammans med Intensivvårdskliniken. De behandlades med nedkylning efter det att de fått en stroke. Lärdomarna från den studien har tagits med in i den betydligt större internationella studien.

Klara hjärnan

Nedkylningen ska stoppa utbredningen av stroken, se till att hjärnan klarar av sjukdomen. Studien som redan gjorts i Malmö visar att fler kan leva ett vanligare liv efter nedkylningen än utan.

Klara vardagen

– Det är en väldig skillnad om man själv kan bre smör på sin smörgås eller inte, ger Jesper Petersson, som exempel på vardagsaktivitet som behandlingen kan få betydelse för.Den internationella studien drar igång i höst. Den har tagit tre år att förberedda och fortfarande återstår en delarbete. I studien deltar 25 europeiska länder. EU stöttar med 11,5 miljoner euro.

1 500 deltar

– 1 500 patienter kommer att finnas med i undersökningen att jämföra med de 30 som var med i Malmöundersökningen.

På SUS behandlas idag cirka 1600 patienter per år för stroke.
Nerkylning används redan som behandling vid många europeiska sjukhus men då vid hjärtstopp. Det har också börjat användas som metod att behandla nyfödda barn med syrebrist.

Studien om stroke väntas pågå i fyra år.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Nyhet från Skånes universitetssjukhus 26 mars 2012