Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Proteom, bakterier och infektioner

2018-10-12

Johan Malmström installerades som professor i avancerad proteomics-masspektrometri den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

I varje människa kan ungefär 20 000 olika grundformer av proteiner avkodas från arvsmassan. Proteinerna är kroppens byggstenar som bildar en strukturerad enhet som kallas för proteomet och som utför flertalet av kroppens livsnödvändiga funktioner. Detta omfattande nätverk av proteiner förändras kontinuerligt av inre och yttre signaler. Vid störningar av dessa signaler, som till exempel vid genetiska förändringar eller vid en infektion, ändras proteomets organisation och därmed funktion.

Under en livstid exponeras en människa kontinuerligt för bakterier och virus, vilka i de flesta fall elimineras av vårt immunförsvar. Ibland däremot kan bakterier etablera sig och orsaka en infektion, vars förlopp styrs av interaktionen mellan människans och bakteriens proteom.

Min forskning syftar till att bidra till den grundläggande förståelsen av proteomets struktur och organisation. Fokus i min forskning är att kartlägga och förstå hur samspelet mellan bakterier och människa antingen leder till bakteriell eliminering eller till utvecklandet av allvarliga och livshotande infektioner. Dessutom undersöker jag hur ett infektionsförlopp orsakar temporära och ibland permanenta förändringar av proteomet, och hur proteomet omfördelas i kroppen mellan olika i vävnader, celler
och blod. Syftet med min forskning är att ta fram grundläggande kunskap om det dynamiska och starkt evolutionärt präglade samspelet mellan organismer vid en infektion. Sådan kunskap kan användas för att utveckla framtida diagnosmetoder och alternativa behandlingsmetoder mot infektioner. Detta är av betydelse med tanke på den antibiotikaresistensen som förekommer och ökar i vårt samhälle idag.

Text: Johan Malmström

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona