Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Prostatacancer minskar i södra Sverige

2010-07-06

Den tidigare kraftiga ökningen av nya fall med prostatacancer i södra Sverige har nått sin kulmen utom i Kronobergs län. I övriga län minskar nu antalet nya fall i sjukdomen.

Prostatacancer är den absolut vanligaste cancerformen i Sverige. Antalet nya fall i Södra sjukvårdsregionen nästan fördubblades mellan åren 1996 och 2004, från 1082 till 1809. Efter år 2004 stannade denna ökning av, för att sedan minska. År 2007 var antalet nya fall 1631. Södra sjukvårdsregionen omfattar Skåne, södra Halland, Blekinge och Kronoberg.

Tidig upptäckt

De ökade fallen fram till 2004 berodde främst på mer aktiv diagnostik, med blodprovet PSA. Utan PSA-test hade många av dessa tumörer upptäckts betydligt senare eller inte alls. Prognosen vid tidig upptäckt av sjukdomen är bättre med större möjligheter att behandla den med framgång.

Den ökade diagnostiken av tidiga tumörer minskar förekomsten av spridd prostatacancer i samtliga län i regionen. Samtidigt kan PSA-testning leda till en cancerdiagnos hos män som aldrig skulle ha insjuknat i prostatacancer.

Fler äldre

En annan viktig orsak till det ökade antalet fall av prostatacancer är det kraftigt ökande antalet äldre män i befolkningen. Denna ökning kommer att fortsätta och ställa höga krav på sjukvården.

Kronoberg ökar

Ett undantag finns från minskningen i antalet nya fall. Det gäller Kronobergs län. Där har antalet nya fall fördubblats på tre år!

Orsaken är att man där först de senaste åren fått en utbredd provtagning med PSA i den manliga delen av befolkningen. Även i Kronobergs län kan man förvänta sig en kulmen inom något år, följd av en minskning.

Regionalt register

Sammanställningen är gjord av Sydsvenska prostatacancergruppen och bygger på en regional sammanställning från Nationella prostatacancerregistret vid Onkologiskt Centrum i Lund.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Pressmeddelande Skånes universitetssjukhus, 5 juli 2010.