Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Propp eller blödning, det är frågan

2016-11-02

Peter J Svensson installerades som professor i koagulationsmedicin den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Blodkoagulation är läran om hur blodet levrar sig i kroppen. Man kan se på blodkoagulationen som en andra försvarslinje efter blodkärlsväggen (blodkärlen). Att blodet kan flyta fram i våra blodkärl är livsviktigt för att livet ska kunna fortgå. Det finns sjukdomar där det saknas faktorer i blodet som gör att man kan blöda lättare, och på samma sätt finns det mekanismer som inte reglerar blodkoagulationen fullt ut och man kan då få blodpropp. Vid tillstånd där det föreligger risk för blödning kan man idag behandla med den faktor som saknas i de flesta fall. 4–6% av befolkningen i Sverige har idag blodförtunnande behandling för att skydda mot blodpropp. Skyddet mot blodpropp är i de flesta fall mycket bra men risk finns att man kan drabbas av en blödning.

Min forskning handlar om att på olika sätt optimera hur vi kan bedöma risken att få en komplikation av en blodförtunnande behandling. Å ena sidan är det viktigt att förebygga blodproppar eller att behandla dessa då symtom finns med blodförtunnande mediciner. Lika viktigt är det att förstå de risker det innebär att ge blodförtunnande till människor i olika åldrar och i olika kliniska situationer.

De senaste åren har vi lärt oss mycket om dessa riskfaktorer, bland annat genom att studera data i de databaser vi har i Sverige (t.ex. Patientregistret, Dödsorsaksregistret) samt att vi har kunnat kombinera dessa med Auricula (www.auricula.uu.se) som är vårt nationella kvalitetsregister för antikoagulation. I Auricula finns uppgifter om patienter med venös tromboembolism (blodproppar i kärl), förmaksflimmer och mekanisk hjärtklaff som får blodförtunnade mediciner för att behandla eller förebygga blodpropp.

Text: PETER J SVENSSON
Porträtt: Kennet Ruona
Foto blodpropp: Dreamstime

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.