Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Prisbelönt forskning om tarmsjukdomar

2010-04-01

Göran Gustafssonprisen anses vara ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare inom naturvetenskap och medicin. En av årets pristagare, William Agace, är verksam vid Lunds universitet och forskar om tarmens immunförsvar.

Tarmens slemhinna utgör kroppens största kontaktyta mot den yttre miljön och utsätts kontinuerligt för ämnen och strukturer som vi får i oss genom vår mat och från tarmens bakterieflora.

Under normala förhållanden utvecklar tarmens immunsystem tolerans för dessa ofarliga ämnen och strukturer, samtidigt som immunsystemet kan generera ett ändamålsenligt försvar mot de många sjukdomsalstrande virus, parasiter och bakterier som kan infektera tarmen.

Immunförsvaret överreagerar

Men inte ens tarmen är perfekt utan det förekommer även att dess immunförsvar överreagerar vilket kan bidra till en rad tarmsjukdomar som Crohns sjukdom, Ulcerös kolit, celiaki (glutenintolerans) och annan födoämnesöverkänslighet samt till olika inflammatoriska problem i till exempel leder, hud och ögon.

William Agaces forskning är fokuserad på att förstå de underliggande mekanismerna som reglerar tarmens immunsvar.

Kliniska prövningar av nya läkemedel

William Agaces grupp har bidragit till att identifiera några av de centrala molekylära signalvägarna som styr rekryteringen av lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) till tarmens slemhinna. Flera av dessa signalvägar är nu huvudkandidater i pågående kliniska läkemedelsprövningar för behandling av tarmsjukdomar.

På senare år har hans grupp varit betydelsefull i karakteriseringen av så kallade dendritiska celler (en grupp av immunceller med nyckelfunktioner i kroppens immunsvar) som anses styra aktiveringen av lymfocyter i mjälten och lymfkörtlar, samt lymfocyternas efterföljande transport till slemhinnan.

William Agaces forskning ger ökad kunskap om dessa celler kan leda fram till nya målstyrda behandlingsalternativ mot inflammatoriska tarmsjukdomar, samt till förbättrade möjligheter att utveckla vaccin för att stärka slemhinnors immunsvar.

Ur populärvetenskaplig information om KVA:s pristagare 2010