Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Posterutställningen ”Depression och mani” på turné

2011-01-20

Posterutställningen ”Depression och mani” visades i samband med Forskningens dag med samma tema i Malmö och Lund i november 2010. Nu är det dags för den årliga Skåne-turnén. Första anhalt är CRC, Clinical Research Centre, i Malmö där utställningen visas fram till den 7 februari.

Turnéprogram efter CRC är:

 • 7 febr – 7 mars: Skånes universitetssjukhus i Malmö, ing 42
 • 7 mars – 5 april: Helsingborgs lasarett
 • 5 april – 2 maj: Lunds Stadsbibliotek. Föreläsning  26 april*
 • 2 maj – 30 maj: HSC, Health Science Centre i Lund
 • 30 maj – 27 juni: BMC, Biomedicinskt centrum i Lund
 • 27 juni – 25 juli: Centralsjukhuset i Kristianstad
 • 29 augusti – 19 september: Hässleholms sjukhusorg
 • 19 september – 14 oktober: Sjukhuset i Simrishamn

* Föreläsning 26 april kl. 18.30 på Lunds stadsbibliotek, ca 1 tim

 • Inledning, Lena Eidevall, Psykiatri Skåne
 • Livshändelser och genetiska sårbarheter vid depression, Mats Lindström, Psykiatri Skåne
 • Livskarta – underlättar behandling vid mani och depression, Charlotta Sunnqvist, Psykiatri Skåne 
 • Barn till föräldrar med depression och annan psykisk ohälsa – förebyggande arbete i förskola, Birthe Hagström, Malmö stad och Malmö högskola
 • Mindfulness, Anita Linnér, Psykiatri Skåne

Frågor: Elisabeth Titze, elisabeth.titze@skane.se