Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

POSE – en nationell studie om paniksyndrom

2011-04-20

siluett av man som håller sig om huvudet

Foto: Dreamstime.

I mars gick startskottet för POSE – en nationell studie om paniksyndrom. Studien ska försöka finna svar på hur man bättre kan matcha patient med behandlingsmetod. Detta är inget unikt i sig, och det förekommer hela tiden ute i verksamheterna att man anpassar behandlingen efter patienterna, men det finns däremot inte särskilt mycket forskning gjord på detta.

– Förhoppningen med studien är att visa på att effekten av psykologisk behandling förbättras om man tar hänsyn till patientens individuella förutsättningar och preferenser, säger Thomas Nilsson, psykolog och doktorand vid Psykiatri Skåne och projektansvarig för studien.