Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Podd: Tvångssteriliseringar, genetiken och etiken

2021-05-21

Ny genteknik ger hopp om nya behandlingar mot svåra sjukdomar, men väcker också etiska frågor. Vad gör man om tekniken blir så säker att den knappt innebär några risker? Kan vi sluta bekymra oss om vissa problem i arbetsmiljön om vi lyckas justera gener så att vi exempelvis inte reagerar på toxiska ämnen?

I detta avsnitt blickar vi bakåt till när kunskapen om hur egenskaper ärvdes vidare i nästa generation växte fram i början av 1900-talet. Då växte också oron över befolkningens ärftliga sammansättning och tankarna på hur man skulle skydda populationens genetiska uppsättning. Ett resultat blev steriliseringslagarna. Hur tänkte man på den tiden, finns det likheter idag – och vad kan vi lära oss? Vetenskap & hälsa möter idé- och lärdomshistorikern Anna Tunlid från Lunds universitet.