Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Podd: En framtid utan antibiotika?

2021-04-30

När vi idag pratar om antibiotikaresistens handlar det till största delen om hur vi ska göra för att bromsa resistensspridningen och om utvecklingen av nya antibiotikum. Det är centrala frågor men det är även viktigt att belysa och diskutera problemet ur andra perspektiv.

I den här podden intervjuar vi forskare som ville undersöka en annan tanke, om en levbar framtid utan antibiotika. Ni får höra forskarna Kristofer Hansson, etnolog, Cecilia Lenander, apotekare och Henrik Loodin, sociolog, resonera kring olika frågor från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Till exempel om människors olika föreställningar om framtiden och vad det kan ha för betydelse för hur vi tar oss an problemet, om beteendeförändringar och hur den fysiska omgivningen sätter ramar för olika beteenden och om hur olika infrastrukturer, både fysiska, politiska och ekonomiska kan påverka en hållbar användning av antibiotika. Och mycket annat.

Podden avslutas med ett stycke ur framtidsnovellen ”TEG-pucken – föreställningar om en framtida sjukhusvistelse”  skriven av läkaren Jonas Wrigstad. Han beskriver ett framtidsscenario som utspelar sig på Skånes universitetssjukhus år 2055.

Novellen kan läsas i sin helhet i skriften Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv (sid. 144)

Hela avsnittet ”Skånes universitetssjukhus, en augustimorgon 2055” kan höras här.

 

De tre forskarna har varit koordinatorer för ett tvärvetenskapligt tema, Postantibiotiska framtider, vid Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.


 

Intervju: EVA BARTONEK ROXÅ

Poddbild pillerburk: iStock/undefined undefined