Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PIL-föreläsning 10 februari – Hjärtats dag

2016-02-08

ECG abstract backgrounds with human 3D rendered heart

På onsdag den 10 februari klockan 13-16 anordnar patientforum i Lund en öppen föreläsning om hjärtsvikt, hjärtflimmer, stresshantering och bra mat för hjärtat.

Se föreläsningen i efterhand

Program

Demonstrationer av hjärt-lungräddning och hjärtstartare.
Kl 12.00–13.00 (och i pausen) i foajén bakom aulan.

 • Inledning av Patientforum och Föreningen HjärtLung Lund.
 • Förmaksflimmer – fakta och aktuell forskning.
  Erik Ljungström, överläkare, VO Hjärt- och lungmedicin, SUS Lund
 • Vad är hjärtsvikt? Fakta och aktuell forskning.
  Björn Kornhall, överläkare, VO Hjärt-och lungmedicin, SUS Lund.
 • Paus med frukt.
  Demonstration av hjärt-lungräddning och hjärtstartare.
 • Stress och återhämtning.
  Gisela Lilja, arbetsterapeut, VO Neurologi och rehabiliteringsmedicin,
  SUS Lund.
 • Bra mat för hjärtat.
  Carina Trägårdh Tornhill, dietist, Enheten för klinisk nutrition, SUS.
 • Avslutning.

Tid och Plats
Onsdagen den 10 februari, kl 13.00–16.00, Aulan i Blocket, plan 1,
Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Fri entré (360 platser) – alla är välkomna!