Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Patrik Medstrand: Samspel mellan virus och värd

2012-09-24
virus
Bild: Colourbox

Virus är helt beroende av sin värd för att föröka sig, och olika virus har utvecklat varierande strategier för detta. Vissa virusinfektioner kan effektivt tas om hand av vårt immunförsvar, och dessa infektioner försvinner vanligtvis helt redan efter några dagar eller veckor, medan andra gör värden till en livslång bärare av viruset.

Reaktionen på en virusinfektion kan vara individuell beroende på den genetiska variationen hos viruset och uppsättningen av gener hos den infekterade individen. Därmed kan förutsättningarna för att bekämpa virusinfektioner hos individer vara olika.

Trots att vacciner och antivirala läkemedel finns tillgängliga för många virusinfektioner är behovet av nya och effektiva tillvägagångssätt för att bekämpa både kända och nya virusinfektioner fortsatt stort.

Min forskning handlar om att försöka förstå samspelet mellan virus och deras värd. I min grupp och i samarbete med kollegor, studerar vi skillnader i samverkan mellan virus och värd hos personer som reagerar olika på virusinfektioner. Framförallt studerar vi orsaker till att personer som är infekterade med HIV utvecklar AIDS olika fort.

Min forskning fokuserar även på att utveckla bättre laborativa metoder för att mer effektivt upptäcka virusinfektioner. Vi använder också statistisk metodik för att analysera genetisk information från virus för att bättre kunna avgöra när och hur virussmitta sprids inom och mellan olika geografiska regioner.

Sammantaget syftar min forskning till att hitta nya möjligheter till behandlingar av virusinfektioner, förbättra virusdiagnostiken samt bättre förstå hur nya virusvarianter uppstår och hur virussmitta sprids.

Text: PATRIK MEDSTRAND

Från broschyren ”Professorsinstallation 7 september 2012″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.