Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Patrik Medstrand: Forskning om HIV-virus

2011-12-08

Lunds universitets institution för laboratoriemedicin i Malmö har nyligen fått en ny professor. Det är Patrik Medstrand, virolog med forskning inom bl.a. HIV och hepatit C. 

Patrik Medstrand kommer närmast från universitetets institution för experimentell medicinsk vetenskap i Lund där han varit forskargruppchef. 

Intresset för virus har funnits under hela forskarkarriären. Bland annat har han skrivit en avhandling om en särskild virustyp, humana endogena retrovirus, vid universitetets medicinska fakultet och därefter fortsatte han sin virusforskning som postdoktor i Vancouver. 

Patrik Medstrand
Patrik Medstrand

– Professuren är ett nytt steg i karriären. Förhoppningsvis bidrar det också till att jag och min grupp kan forska under mer stabila förhållanden framöver. I Malmö finns en bra virologisk kompetens och jag hoppas framför allt att ytterligare kunna stärka mitt samarbete med kliniskt aktiva forskare, säger Patrik Medstrand.

Förutom Patrik Medstrand själv, så ingår fyra personer och en biomedicinsk analytiker i forskargruppen som han på sikt vill ta med till Malmö. Forskningen har dock en del särskilda villkor och krav när det gäller lokalerna, som gör att en flytt direkt inte är möjlig. Men under tiden så planerar Patrik Medstrand att ändå finnas på plats i Malmö flera dagar i veckan.

Vidareutveckla dagens behandling

Tyngdpunkten i forskningen ligger på HIV. Dels att öka kunskapen om virusets snabba föränderlighet, dels att utnyttja virusets speciella egenskaper för effektiv smittspårning. 

– HIV är en av de största epidemierna i världen med en global smittspridning som är enorm. Jag vill bidra till nya diagnostiska metoder och förbättrade behandlingar för de grupper som är i störst behov, säger Patrik Medstrand och tillägger: 

– De bromsmediciner som HIV-patienter behandlas med idag infördes i mitten av 1990-talet och det är ingen som med säkerhet vet vilka långsiktiga effekter de har på patienten. En djupare forskning och vidareutveckling av behandlingsformer är nödvändig, bl.a. på grund av resistens. 

Den stora utmaningen ligger i HIV-virusets  egenskap att ständigt och i hög takt ändra karaktär. Patrik Medstrand och hans forskarkolleger undersöker olika varianter av viruset, för att på ett mer nyanserat vis förstå smittans spridning och karaktär. 

Olika varianter av viruset

De tittar också på kopplingen mellan viruset och människans genetiska förutsättningar, med målet att kunna förklara varför människor reagerar väldigt olika på HIV-smitta. Det finns t.ex. tecken på att vissa HIV-varianter triggar igång vårt immunsystem i högre utsträckning än andra. 

Viktiga samarbetspartner är bl.a. universitetet i Köpenhamn och belgiska Katholieke Universitet Leuwen samt Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet. Han har också varit delaktig i Sidas långvariga engagemang i Guinea-Bissau med fokus på HIV. 

Text: BJÖRN MARTINSSON

Nyhet från Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet 30 november 2011.