Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Patologen – en potentiell resurs för cancersjuka?

2013-12-05

En patient som fått en cancerdiagnos har i de flesta fall stort behov av att prata om sin sjukdom.

– De behöver lära känna sin cancer och titta på bilder av sin tumörsjukdom tillsammans med den patolog som ställt diagnosen. Det skulle ge dem ökad förståelse för sin sjukdom och därmed få dem att känna sig tryggare. De skulle också känna sig mer delaktiga i de behandlingsbeslut som fattas, säger Karin Jirström, professor i patologi vid Lunds universitet.

Cancerpatienter träffar idag vanligtvis enbart den läkare som behandlar dem, d.v.s. en onkolog och/eller kirurg, men inte den patolog som ställt diagnosen på deras tumörsjukdom.

– De flesta cancerpatienter känner säkert inte till att det är en patolog som avgör om de har en godartad eller en elakartad tumör. De tror antagligen att det är kirurgen eller onkologen som ställt diagnosen. Bilden av en patolog förknippas av de flesta fortfarande enbart med en person som står i en källare och obducerar avlidna. Obduktioner är och förblir viktiga, men bilden är felaktig, eftersom merparten av vårt arbete innefattar diagnostik av operationspreparat från levande patienter, säger Karin Jirström.

Mer delaktig i behandlingsprocessen

Inom patologin vid Lunds universitet har man kommit långt i forskningen kring cancerbiomarkörer och man blir allt bättre på att genom mikroskopiska analyser förutspå prognos och behandlingssvar hos enskilda tumörer. Nu vill Karin Jirström även se patologen mer delaktig i behandlingsprocessen.

– Det är fel att se patologin som enbart en serviceinrättning som analyserar prover. I samarbete med onkologläkarna skulle vi kunna ge de här patienterna större möjlighet att bekanta sig med sin sjukdom och därmed förmodligen känna sig lite tryggare. Med en ökad satsning på den här typen av interdisciplinärt samarbete skulle vi tillsammans med behandlande läkare kunna underlätta för dem som får en cancerdiagnos.

Personlig patolog

Karin Jirström har en önskan inför den stundande julhelgen.

– Jag önskar att alla cancerpatienter i Sverige ska få en personlig patolog.

Text & foto: OLLE DAHLBÄCK