Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Östrogen kan skydda mot skador på spermie-DNA

2022-09-16
En normal balans mellan östrogen och testosteron verkar fördelaktig, visar resultat från en studie. Bild: iStock/BlackJack3D

Intag av testosteron kan bromsa eller helt blockera spermiebildningen hos män. Kroppseget östrogen däremot har en skyddande effekt på spermiebildningen. Det visar en studie på män rekryterade till Reproduktionsmedicinskt centrum vid Skånes universitetssjukhus. 

– Det finns ett par studier sedan tidigare där man sett en koppling mellan högre östrogennivå och mindre uttalad spermie-DNA-skada, det vill säga brott på DNA-strängen. Högre spermie-DNA-skada är kopplat till en lägre fertilitet. Forskare har hittills tolkat de tidigare fynden som att det egentligen haft att göra med testosteron. Vi ser ett tydligt samband mellan högre östrogennivåer och minskad andel spermier med brott på DNA-strängen. Men vi hittade inga samband med testosteron, säger Jonatan Axelsson, biträdande överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus (RMC) och forskare vid Lunds universitet.

Män utan fertilitetsproblem i studien

Jonatan Axelsson har tillsammans med läkarstudenterna Viktor Lu och Oscar Svensjö gjort studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental and Molecular Mutagenesis:

The association between serum estradiol levels and sperm DNA integrity 

Till skillnad från många tidigare studier baseras denna på män som inte har några kända fertilitetsproblem.

Hoppas på ökad kunskap

Jonatan Axelsson hoppas att studien kan bidra till att öka kunskapen om östrogenets allmänna betydelse för spermieproduktionen.

– Det är intressant att ett hormon som man tänker är så typiskt kvinnligt verkar ha så stor betydelse i detta sammanhang. Det finns östrogenliknande ämnen i viss mat, som till exempel viss mat från växtriket, och man kan ju spekulera i att intag av sådan mat skulle kunna kopplas till skydd mot spermie-DNA-skada, säger Jonatan Axelsson.

En annan förhoppning är att studien ska leda till att det skrivs ut mindre medicin som minskar östrogenbildningen i syfte att öka testosteronet, som sker på vissa håll i världen.

– Vissa tror att testosteron inte kan vara farligt eftersom det är ett manligt hormon. Men alla har båda hormonerna och en normal balans verkar fördelaktig. Det kan vara lätt att tro att det bara är testosteron som spelar roll för mannens reproduktionsfunktion. Men det är viktigt att veta att intag av testosteron och liknande preparat kan bromsa eller helt blockera spermiebildningen, säger Jonatan Axelsson.

Text: ELIN FALKENSTRÖM 

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Skånes universitetssjukhus

Länk till fler artiklar om Jonatan Axelssons forskning

 

Tema:
Fertilitet