Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Originell stamcellsforskning prisas

2012-09-03

Originell stamcellsforskning prisas

Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare vid Lunds universitet 2012 tilldelas forskaren David Bryder.

Priset får han ”för sin synnerligen originella forskning rörande blodets stamceller”.

David Bryder
David Bryder

 David Bryder fokuserar i sin forskning på blodstamcellers åldrande och den hierarkiska process som styr kroppens förmåga att bilda nya och olika typer av blodceller. Blodcellerna tar hand om grundläggande funktioner i kroppen som att transportera syre och att utgör ett effektivt försvar mot infektioner.

Stamceller bär vi med oss hela livet och vid behov kan de förnya sig själva. Blodcellerna däremot har relativt kort livslängd och stamcellerna måste därför ständigt producera nya blodceller.

– När vi är yngre fungerar balansen att bilda nya blodceller efter behov, men när vi åldras förändras blodstamcellernas funktion. Då förlorar de sin förmåga att producera blodceller i samma utsträckning, vilket resulterar i sämre immunförsvar, ökad infektionsrisk och ökad risk för blodcancer, säger David Bryder.

Den viktiga frågeställningen som David Bryder ställer sig i sin forskargärning är om det går att återställa förändringen i stamcellerna i samband med att de åldras. Han och hans kollegor arbetar nu med att försöka ta reda på vilka genetiska mekanismer som ligger till grund för det förändrade beteendet hos gamla stamceller.

Det är för denna forskning som David Bryder nu prisas av Eric K. Fernströms stiftelse.

– Att erhålla ett sådant här pris är naturligtvis roligt och utgör en speciell form av erkännande för mitt arbete. Modern biomedicinsk forskning är väldigt mycket är ett lagarbete och jag tycker därför det är viktigt att också framhålla alla de duktiga medarbetare jag har.

Text: KATRIN STÅHL

Nyhet från Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 3 september 2012