Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Onödigt använda antibiotika vid operation med tandimplantat

2022-02-21

Vid implantatoperationer finns det risk för att implantatet inte läker fast i käkbenet. Men att sätta in antibiotika gör inte behandlingen säkrare. Det visar en stor forskningsstudie vid Malmö universitet. Forskarna hoppas att resultat ska leda till striktare riktlinjer för användningen av antibiotikaprofylax.

– Överanvändning av antibiotika kan leda till antibiotikaresistens och är på så vis ett hot mot folkhälsan, säger doktorand Palwasha Momand som forskar om antibiotikaprofylax inom tandvården.

Ung kvinna med långt mörk hår och bruna ögon. Hon har målat läpparna med läppstift och bär ljusgröna örhängen.. Hon tittar rakt i i kameran och ler. Bilden är tagen utomhus , hons tår framför en tegelfasad i rött tegel.
Palwasha Momand forskar om antibiotikaprofylax inom tandvården. Hon är huvudförfattare till en nyligen publicerad studie vid Malmö universitet, där 474 patienter fått antingen antibiotika eller placebo i samband implantatkirurgi. Foto: Malmö universitet.

Behövs inte till friska patienter

Efter operationen gjordes två uppföljningar för att se om det fanns några skillnader mellan grupperna. Man undersökte om det uppstått några infektioner i anslutning till implantaten och om de läkt in ordentligt i käkbenet.

– Vår slutsats är att det inte fanns någon skillnad mellan de här grupperna, och då vill vi påstå att antibiotika inte behövs till friska patienter vid okomplicerade implantatbehandlingar, säger Palwasha Momand.

Saknas tydliga riktlinjer

Det finns allmänt en föresats inom vården att dra ner på antibiotikaanvändning där det inte behövs. Men i dagsläget finns, enligt Palwasha Momand, inga tydliga riktlinjer kring antibiotikaprofylax vid just implantatbehandlingar. Det finns inte tillräckligt med evidens, och därför behövs fler studier som undersöker nyttan med antibiotika.

Palwasha Momand menar att tilltron till antibiotika funnits med sedan de första implantatbehandlingarna utfördes, och att antibiotika snarare har använts ”för säkerhets skull” än till följd av visad effekt.

– Det finns studier som visar att en engångsdos antibiotika kan ge upphov till antibiotikaresistens hos bakterier i munhålan. Man bör därför undvika antibiotika om det inte är säkerställt att nyttan överväger riskerna, säger Palwasha Momand.

Läs den vetenskapliga artikeln: Effect of antibiotic prophylaxis in dental implant surgery

Text: MAGNUS JANDO

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet

Om studien:

Studien har gjorts vid sju olika kliniker i Sydsverige. Patienterna delades inför implantatoperation slumpmässigt in i två grupper: en som fick antibiotika och en som fick placebo.