Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Okunskap om höftsjukdom hos barn orsakar livslånga men

2016-09-29

”-Växtvärk nu igen? –Är du säker på att du inte sträckt dig på skolgympan?” Hälta och bensmärta hos barn är vanligt och i många fall är orsaken godartad och besvären går över helt spontant. Men i vissa fall har barnet drabbats av fyseolys, en ovanlig höftsjukdom där tidig behandling är helt avgörande för att undvika bestående men. Bristande kunskaper om sjukdomen inom sjukvården i Sverige orsakar fördröjd behandling som leder till onödiga handikapp för resten av livet.

höfterFyseolys är den vanligaste höftsjukdomen bland barn i tidiga tonåren, i 9-15 års ålder. Sjukdomen drabbar ungefär 60 barn per år i Sverige, övervikt ökar risken och två av tre som drabbas är pojkar. Tillståndet orsakas av en glidning i höftledens tillväxtzon med följd att höftkulan får en successivt försämrad form. Symtomen är i början lindriga med lätt hälta och olika typer av smärta från höft, lår och knä. Många barn söker sig efter en tid till sin vårdcentral eller skolläkare och problemet bedöms ofta som en sträckning, muskelfästesinflammation, växtvärk eller dylikt. ”-Vi avvaktar, du kan ju gå på benet”. Men besvären tilltar succesivt, månaderna går och barnet kan till slut inte vara med på danslektionen eller fotbollsträningen på grund av smärta.

Behandlas genom okomplicerad operation

Fyseolys behandlas genom en okomplicerad operation där en spik förs in i lårbenet för att förhindra att glidningen fortsätter. Formen på lårbenet kan dock inte återställas och tidig behandling är därför helt avgörande för att undvika risken för kvarstående men. Tidig behandling, inom första månaden, leder oftast till en helt normal höftfunktion för resten av livet. Är felställningen större ökar risken påtagligt för framtida handikapp och behov av en omfattande operation med konstgjord höftled redan som ung.

Trots detta visar ny forskning att barn som drabbas av fyseolys i Sverige får vänta i medel sex månader innan sjukdomen upptäcks och barnet får behandling. Vissa barn får inte hjälp förrän efter 1,5-2 år. Många har själva väntat en tid att söka hjälp men de allra flesta har gått på upprepade besök hos läkare och sjukgymnaster som därav orsakat den klart största delen av fördröjningen. Pojkar och överviktiga barn har visat sig bli fördröjda mest.

Ökad kännedom hindrar framtida handikapp

Är det då väldigt svårt att upptäcka sjukdomen? Nej, foten pekar ofta lätt utåt vid gång och vid en enkel undersökning av höftleden upptäcks en klart försämrad rörlighet i den drabbade höftleden. En helt vanlig och lättillgänglig röntgenundersökning av höftleden ställer diagnosen. Operationen utförs ofta inom några dagar och kan göras på alla sjukhus i Sverige. Barnet kan gå på benet direkt efter operationen.

Den aktuella forskningen talar för att konsekvenserna av fyseolys lätt skulle kunna minskas genom enbart genom ökad kunskap. Ökad kännedom hos allmänheten, men framförallt inom sjukvården, skulle förhindra att många barn i framtiden  hamnar i onödigt livslångt handikapp.

 Text: JAKOB ÖRTEGREN 

Porträttfoto: Eva Holmgren; Illustration höft: Dreamstime