Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt vapen mot aggressiva bakterieinfektioner

2010-03-01

Streptokocker är bakterier som ofta finns på och i vår kropp, och som vanligtvis inte ger oss några bekymmer. Men i en del fall kan vissa typer av streptokocker plötsligt börja växa ohämmat och ge allvarliga infektioner. Förloppet är hastigt, livshotande och mycket svårbehandlat.

Nu har forskare i Lund upptäckt ett protein i kroppens medfödda immunförsvar som kan söka rätt på dessa streptokocker och ta död på bakterierna genom att lösa upp dem. Även om det fortfarande är långt dit, hoppas forskarna att denna kunskap på sikt ska kunna leda till nya och mer effektiva läkemedel mot aggressiva streptokockinfektioner.

Heiko Herwalds forskargrupp
Från vänster: Erik Malmström, Maria Baumgarten, Heiko Herwald, Monica Heidenholm, Matthias Mörgelin och Oonagh Shannon.

Heiko Herwalds forskargrupp vid avdelningen för infektionsmedicin vid Lunds universitet studerar kroppens reaktioner vid infektionssjukdomar. De har särskilt tittat på den typ av streptokocker som i vissa fall kan ge mycket aggressiva infektioner, så kallade Grupp A streptokocker (Streptococcus pyogenes).

– Dessa aggressiva infektioner är mycket svårbehandlade och vi försöker förstå förloppet vid en infektion för att hitta nya behandlingsmöjligheter, berättar professor Heiko Herwald.

– I normala fall klarar ju kroppen alla de bakterier vi utsätts för otroligt bra, men i enstaka fall lyckas bakterierna undgå vårt immunförsvar och sprida sig i kroppen, säger Erik Malmström som är doktorand på avdelningen. Då är risken att man får en väldigt kraftig reaktion, så att vårt eget immunförsvar nästan går över styr. Exempelvis vid en blodförgiftning.

Ett nyupptäckt antibakteriellt protein

Erik Malmström har studerat komponenter i blodet som deltar i det medfödda immunförsvaret. Idag känner man till många proteiner och peptider (delar av proteiner) vars uppgift är att hitta skadliga bakterier och på olika sätt se till att dessa dödas.

– Vi upptäckte att ett protein som annars är aktivt vid exempelvis koagulation av blodet även kunde angripa bakterier, berättar Erik Malmström.

Det är första gången man har kunnat se att proteinet, som kallas Protein C Inhibitor (PCI), kan delta i kroppens försvar mot bakterier genom att på egen hand döda bakterier. Överraskande var också att proteinet fungerade i sin helhet utan att först behöva aktiveras genom att klyvas till mindre delar.

– Det har man tidigare bara sett hos några få proteiner i det medfödda immunförsvaret, säger Erik Malmström. Proteinet är också oerhört stabilt och tål den tuffa miljö som uppstår i ett infekterat sår.

Bakterier sprängs sönder av PCI
I den övre bilden (B) ser man streptokockbakterier som i den nedre bilden (D) har lösts upp av PCI.

Blodplättar hjälper proteinet att hitta rätt

PCI är ett protein med flera olika viktiga funktioner i kroppen. Bland annat deltar det i blodkoagulationen tillsammans med blodplättarna och en mängd andra proteiner.

– Vi har sett att där blodplättar är aktiverade finns också PCI bundet till blodplättarna. Kroppen kan på detta sätt se till att det blir mycket av PCI lokalt i skadeområdet där det behövs.

Det berättar Oonagh Shannon, som är forskare på avdelningen för infektionsmedicin. Hon har specialiserat sig på just blodplättarnas funktion.

Forskarna kunde också bekräfta detta genom att de fann högre halter av PCI i infekterade hudbitar från patienter med svårbehandlade streptokockinfektioner.

Nu fortsätter arbetet med att få en tydligare bild av hur proteinet PCI tillverkas och regleras i kroppen vid en infektion. På sikt hoppas man kunna utnyttja denna kunskap för att kunna konstruera nya läkemedel mot infektionssjukdomar.

NINA HULT

Artikeln har tidigare varit publicerad som Månadens vetenskapliga artikel vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

februari 2010