Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt läkemedel mot havandeskapsförgiftning

2015-10-02

Pregnant woman getting ultrasound from doctor_dreamstime_12315090

Stefan Hansson installerades som professor i medicinsk forskning med särskild inriktning mot obstetrik och gynekologi den 16 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Parallellt med min specialistutbildning började jag 1999 att forska med fokus på havandeskapsförgiftning – preeklampsi. Denna allvarliga graviditetskomplikation drabbar årligen 8,5 miljoner gravida kvinnor i världen varav 5 000 i Sverige. Det är den främsta dödsorsaken hos både mödrar och foster. Enda sättet att ”bota” kvinnorna idag är genom att avbryta graviditeten. Det finns inte heller några undersökningar eller laboratorieprover som på ett tidigt stadium i graviditeten kan identifiera kvinnor som löper en ökad risk att utveckla havandeskapsförgiftning.

Med nya molekylärbiologiska metoder har min forskargrupp upptäckt en sjukdomsmekanism som kan förklara hur symptomen uppstår. En ökad produktion och ansamling av fosterhemoglobin har påvisats i sjuka moderkakor, liksom förhöjda nivåer av fosterhemoglobin i mammornas blod. Detta protein är vävnadsirriterande och orsakar skador på mammans blodkärl och njurar, vilket i sin tur leder till de typiska sjukdomssymtomen högt blodtryck och äggviteläckage i urinen.

Baserat på dessa grundläggande fynd har vi i nära kontakt med den kliniska vården påbörjat utvecklingen av nya verktyg för tidig identifiering av högriskgraviditeter och mer precis diagnostik. I samarbete med professor Bo Åkerström arbetar vi också med att utveckla världens första läkemedel mot havandeskapsförgiftning, vilket baseras på kroppens eget renhållningsprotein, alfa-1-mikroglobulin (A1M). I ett flertal olika djurmodeller har vi kunnat visa goda behandlingsegenskaper, bland annat genom att proteinet förhindrar hemoglobinets skadliga effekter på moderkakan, blodkärl och njurar.

Vi arbetar också med kommersialisering av resultaten för att underlätta spridningen och fortsatt utveckling av läkemedlet A1M samt implementering av diagnosverktyget i vården.

Text: STEFAN HANSSON, professor i medicinsk forskning med särskild inriktning mot obstetrik och gynekologi
Bild undersökning: Dreamstime

Från broschyren: ”Professorsinstallation 16 oktober 2015″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.