Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt diagnosverktyg gör att färre patienter behöver opereras

2017-11-10

Ny teknik som ger bättre bilder av bland annat hudtumörer och inflammation i tinningkärlet, har tagits fram av forskare vid Skånes universitetssjukhus har i samarbete med medicinska fakulteten och LTH vid Lunds universitet. Den tvärprofessionella forskargruppen är en av de första i världen att implementera den nya tekniken i vården.

– Vi hoppas på att detta verktyg ska kunna minska antalet operationer, säger Malin Malmsjö, professor i oftalmologi vid Lunds universitet och överläkare vid SUS ögonsjukvård, som leder forskargruppen.

Malin Malmsjö undersöker den första patienten med misstänkt temporalisarterit med ultraljudsdelen av fotoakustikutrustningen. Medverkande forskare, Magnus Cinthio, Rafi Sheikh och Björn Hammar.

Den nya tekniken, som bygger på fotoakustik (se faktaruta) skickar laserljus mot huden och fångar upp ultraljud. Resultaten visas på en dataskärm i form av en tydlig och exakt bild, som ger vägledning inför ett kirurgiskt ingrepp eller när en diagnos ska ställas.

Först prövas verktyget på patienter med misstänkt inflammation i tinningskärlet och den första patienten undersöktes för två veckor sedan. Hittills har denna sjukdom enbart kunnat diagnostiseras om man opererar ut en bit av kärlet och analyserar det. Operationen i sig är inte riskfri utan kan i sällsynta fall leda till nervskada och ansiktsförlamning.

Nu vidareutvecklas tekniken av docent Magnus Cinthio och hans forskargrupp på Biomedicinsk teknik (LTH). Forskande läkare vid Lunds Universitet och SUS ögonsjukvård arbetar med att börja använda den nya tekniken. Under våren 2018 kommer studier att påbörjas om olika typer av hudcancer. Målet med den nya tekniken är att kunna avgöra tumörgränsen före operationen istället för efter operationen.

– Vi hoppas att i framtiden helt kunna sluta göra kirurgiska biopsier på tinningkärl och reducera antalet operationer av hudtumörer. Det skulle vara fantastiskt för patienterna, säger Malin Malmsjö.

Text: MAGNUS ASPEGREN