Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nyfunnen HIV-variant orsakar snabbare ­för­lopp

2013-11-29
HIV
Illustration: Colourbox

En nyligen upptäckt HIV-variant leder till betydligt snabbare utveckling av AIDS än de i nuläget mer spridda formerna av viruset. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Idag finns mer än 60 olika epidemiska varianter av typen HIV-1 i världen och olika geografiska områden domineras ofta av en eller två av dessa varianter.

Infekteras man av två olika varianter kan resultatet bli att egenskaperna hos dessa korsas och då uppstår vad som kallas för en rekombinant form av viruset.

– Rekombinanterna verkar vara livskraftigare och mer aggressiva än de varianter som de uppstått ur. Barnen är mer framgångsrika än föräldrarna för att använda en liknelse, förklarar Angelica Palm, doktorand vid Lunds universitet.

Studerat patientprover från Guinea-Bissau

Studierna har utförts på patientprover från Guinea-Bissau, Västafrika. Den studerade rekombinanten har beteckningen A3/02 och är en korsning mellan de vanligaste varianterna i området, 02AG och A3. Den har tidigare beskrivits av Joakim Esbjörnsson, postdoktor vid Oxford University som är medförfattare till studien.

I den aktuella studien fann forskarna att tiden från smitta till insjuknade i AIDS var den kortast rapporterade jämfört med andra HIV-1 typer, ca 5 år, och hela 44 procent snabbare än för A3.

Hittills har A3/02-rekombinanten endast påträffats i Västafrika, men andra undersökningar visar att den globala spridningen av olika rekombinanter ökar.

I länder och regioner med stor immigration, som t.ex. USA och Europa, sker en utveckling mot en alltmer blandad och komplex HIV-flora till skillnad mot tidigare då ett färre antal icke-rekombinanta varianter av viruset har dominerat.

Dynamiskt och föränderligt virus

Det finns därför anledning att vara ödmjuk inför HIV-rekombinanter i stort, menar forskarna bakom studien:

– HIV är ett extremt dynamiskt och föränderligt virus. Nya subtyper och rekombinanta former av HIV-1 har introducerats i vår del av världen och det finns med största sannolikhet ett stort antal cirkulerande rekombinanter som vi vet lite eller ingenting om. Det finns därför skäl att vara uppmärksam på hur HIV-1-epidemien förändras över tid, säger Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi vid Lunds universitet.

Forskningen bygger på en unik långtidsuppföljning av HIV-infekterade personer i Guinea-Bissau, ett projekt som drivs av Lunds universitet. I kommande forskning hoppas Angelica Palm och hennes kolleger kunna fortsätta forska kring egenskaperna hos rekombinanta virus samt förekomsten av dessa bland HIV-bärare i Europa.

För sjukvården innebär de nya forskningsresultaten att man bör vara uppmärksam på att vissa HIV-1-typer kan vara mer aggressiva än andra, anser forskarna.

Resultaten publicerades nyligen i den amerikanska tidskriften Journal of Infectious Diseases.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Nyhet från Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 28 november 2013