Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nyfikenhet och erfarenhet bakom klinisk forskning om hjärtsvikt

2014-03-18

Under snart 40 års tid har sjuksköterskan Marie-Louise Edvinsson arbetat med akutsjukvård på Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Nyfikenheten om sjukdomar och behandling har gjort mig intresserad av klinisk forskning, berättar hon. Den 21 februari 2014 disputerade hon på hjärtsvikt bland äldre.

Hennes forskningsstudier har visat att blodkärlen hos patienter med olika grad av hjärtsvikt har en generell dysfunktion som innebär en försämrad möjlighet för blodkärlen att vidga sig. Denna förändring har samband med en låggradig inflammation som är en del av hjärtsviktssyndromet.

Allra mest har hon lärt sig av sina patienters berättelser om sina sjukdomar.

– Det är av allra största betydelse att den kunskap som kommer från forskningen också implementeras i daglig sjukvårdsrutin så att den kommer patienterna till godo. Efter en lång karriär, vill jag gärna kunna svara mina patienter att jag kan en del om deras sjukdom, säger hon.

Marie-Louise Edvinsson menar att den ökade sjukligheten i hjärtsvikt, som kommer av att allt fler blir äldre, utgör en enorm utmaning för sjukvården.

– Trots att vi har effektiva medicinska behandlingar vid hjärtsvikt och bra läkemedel så är sjukligheten och dödligheten fortfarande betydande, konstaterar hon.

Text: ANNA-LENA BOIVE

Artikeln har tidigare publicerats på Skånes universitetssjukhus hemsida, 11 mars 2014