Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya terapier för blodsjukdomen ITP

2022-02-14

ITP, immunologisk trombocytopeni, är en autoimmun blodsjukdom som orsakas av att kroppens immunförsvar angriper och förstör de egna trombocyterna, blodplättarna. Professor John Semple studerar sjukdomsmekanismerna bakom ITP och har tillsammans med kollegor nyligen publicerat en artikel om de senaste idéerna kring bakomliggande sjukdomsmekanismer och nya terapier för behandling av sjukdomen. 

ITP, immunologisk trombocytopeni, är en  blodsjukdom som orsakas av att kroppens immunförsvar angriper sina egna, friska blodplättar vilket leder till en ökad risk för olika typer av blödningar. ITP kan uppstå hos både barn och vuxna och är något vanligare bland kvinnor. Många patienter har få eller endast lindriga symtom, men även svåra och livshotande blödningar kan uppstå.

äldre man, grått kortklippt hår och grått helskägg. Mörka glasögon och kläd i ljus kortärmad skjorta. Ha tittar in i kameran och ler
John Semple, professor i transfusionsmedicin vid Institutionen för laboratoriemedicin. Foto: Åsa Hansdotter

– Patienter med ITP har traditionellt behandlats med immundämpande medicin i form av olika typer av kortisonpreparat. Men långtidsanvändning av kortison leder till allvarliga biverkningar och patienterna bokstavligt talat avskyr denna typ av läkemedel, säger John Semple, professor i transfusionsmedicin och forskargruppsledare på Institutionen för laboratoriemedicin.

Nya terapier som trombopoetinreceptor-agonister (TPO-RA) används numera rutinmässigt och är tvärtom inte immundämpande utan stimulerar istället benmärgen att producera fler blodplättar. Dessa nya behandlingsalternativ har få biverkningar och har förändrat  ITP-vården, berättar John Semple.

John Semples laboratorium, världsledande inom ITP-forskning, fortsätter nu att undersöka sjukdomsmekanismerna bakom ITP för att kunna identifiera bidra till utveckling av fler behandlingsmöjligheter för denna autoimmuna sjukdom.

– Ökad förståelse och kunskap om mekanismerna bakom sjukdomen har lett till flera nya riktade terapier som erbjuder bättre vårdresultat och förbättrad livskvalitet för patienterna. Dessa aspekter utforskas på djupet i vår artikel som nu publicerats i The Lancets, eBioMedicine, säger John Semple.

Länk till vetenskaplig artikel

Recent advances in the mechanisms and treatment of immune thrombocytopenia

Text: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet