Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar

2014-12-12

Anders Håkansson installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning:

ammande baby
Foto: Dreamstime

Infektionssjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna världen över, men de bakterier som orsakar infektioner är i många fall en del av vår normala bakterieflora. Varför dessa bakterier ibland orsakar sjukdom, men i de absolut flesta fall lever i våra kroppar utan att orsaka symtom, är inte helt klart.

Min forskning fokuserar på att bättre förstå hur ”snälla” bakterier som normalt finns i våra kroppar förändras till aggressiva bakterier som orsakar livshotande infektioner. Vi har de senaste åren identifierat signaler och förändringar i bakteriernas miljö inuti kroppen som leder till att bakterier övergår från en form till en annan.

Genom att bättre förstå dessa komplexa signaler tror vi oss kunna utveckla nya strategier för att både förhindra och behandla infektioner i framtiden. Intresset för infektionssjukdomar har dessutom intensifierats de senaste åren, då vi sett en ökad antibiotikaresistens hos bakterier som orsakar infektioner som vi tidigare enkelt kunde behandla. Det finns nu bakterier som är så motståndskraftiga mot antibiotika att vi inte längre har någon effektiv behandling mot de infektioner de orsakar.

Under min doktorandtid var jag med och upptäckte en komponent i bröstmjölk, Hamlet, som dödar vissa bakterier. Vi har nyligen upptäckt att Hamlet, förutom att direkt verka som ett antibiotikum, kan göra antibiotikaresistenta bakterier känsliga igen för de antibiotika som de blivit resistenta mot, och att vi således åter kan behandla infektioner som tidigare var komplicerade eller omöjliga att behandla.

Detta är en ny strategi i motverkandet av antibiotikaresistens och tillåter oss att använda antibiotika som redan är kliniskt väl beprövade och något jag kommer utveckla vidare i min forskning.

Text: ANDERS HÅKANSSON

PROFESSOR I INFEKTIONSMEDICIN VID LUNDS UNIVERSITET

Från broschyren ”Professorsinstallation 7 november 2014″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.