Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya rön om tumörceller

2011-08-03

Mycket elakartade tumörformer som hjärntumören glioblastom kännetecknas av både syrebrist, ett ökat antal celler i endotelvävnaden och en onormalt stor benägenhet för koagulation.

Hur dessa fenomen hos tumörvävnaden uppstår när tumören utvecklas, och hur de hänger samman, har man hittills vetat ganska lite om.

En grupp forskare från Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och Scripps Research Institute publicerar nu i tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) en artikel som ger nya fakta på området.

Forskarna har funnit en signalväg som aktiveras av syrebrist och påverkar både koagulationsprocesser och endotelvävnad. För artikeln står bl.a. Katrin J. Svensson och Mattias Belting från Institutionen för kliniska vetenskaper.

Artikeln ”Hypoxia triggers a proangiogenic pathway involving cancer cell microvesicles and PAR-2–mediated heparin-binding EGF signaling in endothelial cells” finns publicerad på PNAS hemsida.

Nyhet från Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 29 juli 2011.