Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya rön om hjärtinfarkt ger mer tid att rädda hjärtat

2010-04-27
Håkan Arheden och Erik Hedström
Genom att följa infarkten i gammakamera och på MR har Håkan Arheden och Erik Hedström visat att hjärtinfarkt hos människa utvecklar sig långsammare än i tidigare djurförsök. Foto: Roger Lundholm

Det är bråttom med behandling vid hjärtinfarkt. Men inte så bråttom. En unik studie visar att man inte rakt av kan jämföra hjärtinfarkt i djurförsök med infarkt hos människa.

– Det betyder att vi faktiskt har lite mer tid på oss att rädda hjärtat än vad vi tidigare trott, säger Håkan Arheden, klinisk fysiolog och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

När han först framförde forskargruppens rön avvisades de kategoriskt av auktoriteterna inom området. Nu är den artikel som beskriver upptäckten nominerad till ”Årets bästa artikel” i Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance.

Huvudförfattare är Erik Hedström, före detta doktorand hos Arheden.

Visar hur snabbt en infarkt utvecklas

Infarktens storlek påverkas av vilket kranskärl som orsakar infarkten och hur lång tid det varit avstängt. Med hjälp av gammakamera har forskarna studerat vilket område av hjärtat som hotas och som kommer att dö om inte kranskärlet vidgas.

I kombination med MR, magnetresonanstomografi, kunde de avgöra hur stor infarkten blev.

– Vår studie är den första som visar hur snabbt en infarkt utvecklar sig i verklig tid hos människa, berättar Arheden.

Myocardscintigrafi-bild som visar att även skadade områden i hjärtat efter en hjärtinfarkt kan återhämta sig.
Myocardscintigrafi-bild som visar att även hotade områden i hjärtat efter en hjärtinfarkt kan återhämta sig. Den vänstra bilden är tagen i det akuta skedet av hjärtinfarkten och det svarta området riskerar att skadas av syrebrist. Det vita området visar hur stor infarkten blev. Bilden till höger visar en annan patient där infarkten (det vita området) blev större på grund av att det tog längre tid innan man kunde öppna kranskärlet med ballongvidgning. Bild: Hjärt-MR-gruppen Skånes universitetssjukhus Lund.

Mer tid än man tidigare trodde

Hjärtspecialister talar om ”the golden hour” vid hjärtinfarkt. Förenklat innebär detta att hjärtat räddas helt om kranskärlet öppnas inom 20 minuter och att 80 procent gått under efter en timme.

– Vi visar emellertid att när hälften av det angripna området i hjärtat dött på gris har det knappt hänt något i det mänskliga hjärtat, säger Håkan Arheden.

Tid är fortfarande viktig. Fast nu finns lite mer.

Text: PER LÄNGBY

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Labmedicin Skåne.