Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya rön om hälsosam kost och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom

2020-01-13

Vetenskaplig evidens kring kostråd och hälsa varierar. För att undersöka sambandet mellan kost och sjukdom studerade forskare kostens mindre beståndsdelar. Genom att mäta metaboliter, ämnesomsättningsprodukter, i blodet går det att hitta samband mellan vissa molekyler och en hälsosam kost.

I januari 2020 avslutar Einar Smith sina studier vid läkarprogrammet och i maj börjar han sin forskar-AT på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Foto: Tove Gilvad

– Vi hittade flera metaboliter kopplade till hälsomedveten kostföring som samtidigt verkar skydda mot hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Särskilt metaboliten ergothioneine verkar ha en positiv effekt på vår hälsa, säger Einar Smith, forskar- och läkarstuderande vid Lunds universitet.

Analyser av material från Malmö Kost Cancer

Forskarna har haft tillgång till data och biologiskt material från kohortstudien Malmö Kost Cancer (MKC). Av de cirka 28 000 deltagarna från MKC ingick 3 236 individer som i början av undersökningen var friska från diabetes, stroke och hjärtinfarkt.

Med masspektrometer gjorde forskarna analyser av deltagarnas i genomsnitt 21 år gamla blodprover. De hittade fem metaboliter kopplade till hälsosamt ätande och en kopplad till ohälsosamt ätande.

Metaboliter

Metaboliter är ämnesomsättningsprodukter och de minsta beståndsdelarna i blodet. Ordet kommer från metabolism, ämnesomsättning. Kroppen bryter ner maten som vi äter. Produkterna från denna nedbrytning kallas metaboliter. Ergothioneine är en naturligt förekommande metabolit av histidin, med antioxidantegenskaper, en aminosyra som finns i nästan alla grönsaker och i högst koncentration i svamp. Som välkänd antioxidant har ergothioneine ofta föreslagits som en skyddande faktor för hjärt-kärlsjukdom.

Av de totalt 3 236 deltagarna hade 316 fått hjärtinfarkt, 271 fått stroke och 362 fått diabetes. 843 studiedeltagare hade inte överlevt och av dessa hade 229 avlidit av hjärt-kärlsjukdom. Koncentrationer av fyra metaboliter kopplade till hälsosamt ätande visade ett tydligt samband med minskad risk för stroke, hjärtinfarkt och för tidig död.

– Resultaten visar att ergothioneine skyddar mot hjärtinfarkt, för tidig död och att avlida i hjärt-kärlsjukdom, och metaboliten proline betaine skyddar mot hjärtinfarkt. Även om vi inte kan bevisa orsakssamband ökar sannolikheten att dessa två ämnen faktiskt påverkar hälsan positivt eftersom de verkar skyddande oberoende av andra riskfaktorer.

Malmö Kost Cancer (MKC)

MKC rekryterade mellan 1991 och 1996 17 000 kvinnor (födda 1923–1950) och 11 000 män (födda 1923–1945). Inom MKC undersökte och mätte man kost och kroppskonstitution hos deltagarna som även svarade på frågor om livsstil, socioekonomiska faktorer, mediciner och tidigare sjukdomar. Under en veckas tid förde de matdagbok och blev även intervjuade individuellt.

I tidigare publicerade koststudier vid Lunds universitet har forskare använt data från MKC för att skapa ett poängsystem som kontrasterar individer som gör hälsomedvetna kostval från de som äter ohälsosamt. Där framkom bland annat att kost med högt fiberintag, grönsaker och fisk visar sig skydda mot hjärt-kärlsjukdom och diabetes.
Källa: Einar Smith

Studien del av avhandling

Den publicerade studien är den första som visar att det finns ett samband mellan ergothioneine, hjärt-kärlsjukdom och för tidig död, och är en del av Einar Smiths pågående avhandlingsarbete.

Ergothioneine is associated with reduced mortality and decreased risk of cardiovascular disease

– Vår studie förtydligar mekanismerna bakom kostens påverkan på vår hälsa. Men för att testa den skyddande effekten, och undersöka om risken för hjärt-kärlsjukdom minskar, bör fler studier genomföras där man använder ergothioneine som tillskott.

Med utökad kunskap om hur kosten påverkar kroppen på molekylärnivå tror Einar Smith att det i framtiden finns stora möjligheter för utveckling inom precisionsmedicin, som att utifrån en persons blodprov kunna ge individualiserade kostråd.

Text: TOVE GILVAD

En något längre version av denna artikel är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet