Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya rön kan förklara fördelar med fleromättat fett

2017-05-03

Mättat fett är mer fettbildande och mindre muskeluppbyggande än fleromättat fett, visar tidigare forskning. En ny studie visar att valet av fett orsakar epigenetiska förändringar som i sin tur skulle kunna bidra till skillnaderna i fettlagringen.

Den så kallade ”Muffinsstudien” rönte stor uppmärksamhet när den kom 2014. Deltagarna hade i genomsnitt ätit tre muffins varje dag i sju veckor. Hälften fick muffins bakade på mättat fett (palmolja) och andra hälften muffins med fleromättat fett (solrosolja). Kolhydrat- och proteininnehållet var lika i alla muffins, endast typen av fett skilde dem åt.

Mättat fett hade mer negativ påverkan på generna

I samarbete med Ulf Risérus vid Uppsala universitet som ledde den stora muffinsstudien har Charlotte Ling vid Lunds universitet nu studerat epigenetiska förändringar i fettväven hos deltagarna, i biopsier tagna före och efter projektets genomförande. Resultatet visar att mer än 3 000 gener (av människans cirka 25 000) hade ändrat epigenetiskt mönster beroende på om deltagarna åt mättat eller fleromättat fett.

– Vi tror att de epigenetiska förändringarna vi såg, beroende på vilket fett man åt, skulle kunna bidra till skillnaderna i fettlagringen och där det mättade fettet har mer negativa effekter, säger professor Charlotte Ling.

Charlotte Ling, forskare vid Lunds universitets diabetescentrum. Foto: Stig-Åke Jönsson, MalmöBild

Det epigenetiska mönstret som leder till förändrat genuttryck, består av molekyler, så kallade metylgrupper, som sätter sig på generna och påverkar genernas funktion.

– Vi har tidigare visat att träning kan påverka det epigenetiska mönstret i fettväven. Dessa fynd styrker det faktum att vi med våra kostval och vår livsstil kan påverka vår hälsa, säger Charlotte Ling.

Även Ulf Risérus finner resultaten mycket intressanta:

– Det är fascinerande att fleromättat fett tycks ha helt andra molekylära effekter än mättat fett, effekter som i sin tur kan tänkas inverka både på kroppens fettinlagring och på ämnesomsättning.

– Fleromättade fetter av den typ som finns i solrosolja har nyligen knutits till en förbätttrad sockeromsättning i kroppen i jämförelse med mättade fetter. Det skulle nu vara intressant att ta reda på om de epigenetiska effekterna av fleromättat fett kan vara inblandade i en förbättrad sockeromsättning, avslutar Ulf Risérus.

Text: SARA LIEDHOLM