Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny typ av läkemedel mot blodförgiftning

2013-10-17
operation
Hybridsalen på centraloperation i Lund. Foto: Sun Nilsson

Anestesi betyder frånvaro av känsel, och anestesiologi är läran om narkos och bedövning.

Vid kirurgiska ingrepp utsätts patienten för stora påfrestningar; en större operation kan motsvara ett maratonlopp. För att säkert kunna ta patienten genom operationen och tiden därefter måste man övervaka och vid behov stödja livsviktiga kroppsfunktioner.

Samma principer gäller för att hjälpa en sviktande kropp vid annan svår sjukdom, det vill säga vid intensivvård.

Det kan till exempel handla om respiratorbehandling vid en svår infektion med blodförgiftning, sepsis. Det är därför mitt ämne kallas anestesiologi och intensivvård.

Kroppen bekämpar infekterande bakterier med hjälp av cellerna i immunförsvaret. Vid sepsis mobiliseras försvaret med sådan kraft att livsviktiga organ som lungor, blodkärl och njurar kan skadas. Immunförsvaret drar igång när ämnen från bakterierna binds till immunceller via så kallade receptorer, en mekanism som liknar dem vi använder när vi uppfattar ämnen med lukt- och smaksinnena.

Det står klart att immunförsvaret använder en mängd olika receptorer och därmed har vi möjlighet att regera på och ta upp striden med vitt skilda mikroorganismer.

I min forskning undersöker jag hur kroppen upptäcker infektioner orsakade av bakterietypen streptokocker. Streptokocker kan orsaka allt möjligt, från bagatellartade svinkoppor till livshotande sepsis.

Vilka ämnen från bakterierna kan vi känna igen? Vilken typ av receptorer är inblandade? Med svaren på dessa frågor kommer vi att finna nya angreppspunkter för läkemedel för att mildra sepsissjukdomen, minska patientens lidande och öka överlevnaden.

Text: MIKAEL BODELSSON

Från broschyren ”Professorsinstallation 11 oktober 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.