Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny teknik visar hur hjärtat mår

2013-09-09

Håkan Arheden installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning:

Fysiologi betyder ”läran om naturen” och avser studier av funktion i levande organismer. Liv är självorganiserande, självstyrande och självlärande system. I alla system, såväl levande som tekniska, är mål, handling, resultat och återkoppling till målet helt avgörande. Bryts systemet upphör livet och tekniken slutar fungera. Bakterier, ekosystem, människor, moderna uppvärmningssystem i hus och livskraftiga företag fungerar efter samma princip. Det som skiljer människan från andra system är att vi medvetet kan studera resultatet av systemen och reflektera över dem. Vi har också förmågan att medvetet välja nya mål och handlingar och är därför – frånsett bakterierna – jordens mest anpassningsbara art. Ju mer vi studerar naturens system, desto mer lär vi oss om hälsa och sjukdom men också om hur vi kan värna miljön. Det är i denna unikt mänskliga gåva vi har vår största möjlighet; att genom medvetna val påverka vårt eget och planetens öde.

Jag inledde min forskarbana som doktorand i en grupp som studerade hur kemisk energi, t.ex. mat, omvandlas till rörelse och kraft i muskulatur. Under min postdoktorsperiod hade jag förmånen att få verka i en forskargrupp vid University of California San Francisco som studerade hjärtinfarkt med magnetkamera. Den forskargrupp jag leder idag studerar hjärtats funktion med magnetkamera, både det friska hjärtat och sjukdomstillstånd som bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och medfödda hjärtfel. För att förstå sjukdomar och hur de ska behandlas får vi hjälp av att studera dels det normala hos vanliga personer, dels en elitidrottares supernormala hjärta. Forskargruppen är multidisciplinär med läkare, fysiker, ingenjörer, matematiker och programmerare. Vi har bl.a. utvecklat nya metoder för att förstå hur hjärtat pumpar, kunna mäta hjärtinfarkt exakt och utvärdera hjärtskyddande mediciner.

Text: HÅKAN ARHEDEN

Från broschyren ”Professorsinstallation 6 september 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.