Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny teknik att mäta hjärtmuskelns blodförsörjning

2017-11-16
Henrik Engblom har, tillsammans med kollegor vid Klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Skånes universitetssjukhus (Sus) och Lunds universitet, i samarbete med forskare från världens största forskningsinstitut, National Institute of Health (NIH), Washington DC, USA bevisat den kliniska användbarheten av den nya tekniken.

En helt ny undersökningsteknik med magnetkamera kan mäta blodförsörjningen i hjärtmuskeln och därmed tidigt upptäcka patienter med hjärtsjukdom. Det kan ha en avgörande betydelse för val av behandling och därmed patientens prognos.

Den nya undersökningstekniken är av särskild vikt för patienter med diabetes och kan ha stor betydelse för kvinnor med oklar bröstsmärta, som idag inte får optimal vård och behandling på grund av felaktig diagnos.

Tidigare har det enbart varit möjligt att se förändringar i hjärtmuskelns mikrocirkulation genom att använda avancerad kamerateknik, så kallad PET-kamera. Den tekniken finns bara tillgänglig på ett fåtal större sjukhus. Den nya magnetkameratekniken är möjlig att använda vid de flesta sjukhus i världen.

Möjligheten att mäta hjärtmuskelns mikrocirkulation öppnar inte bara för ny kunskap om och nya diagnostiska möjligheter av hjärtsjukdom men också för utveckling och utvärdering av nya behandlingar för att förbättra blodförsörjningen till hjärtmuskeln.

-Tekniken har utvecklats av de främsta tekniska experterna i världen på området från NIH, Washington DC, USA säger Henrik Engblom, specialistläkare inom Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Sus, forskare vid Lunds universitet och förstaförfattare till det nyligen publicerade arbetet.

Han menar att anledningen till att NIH väljer att samarbeta med Hjärt-MR-gruppen verksam vid avdelningen för Klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Sus i Lund, är på grund av den unika och internationella forskningsprofil gruppen har.

– Det handlar om ett nära samarbete mellan sjukvård och akademi men också en unik tillgång till modern undersökningsutrustning som möjliggör spetsforskning inom området, säger Henrik Engblom.

Text: MAGNUS ASPEGREN