Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny studie om hur sexualitet och intimitet påverkats av pandemin

2022-04-13
medelålder par ligger i sängen invirade i vita täcke så att bara deras huvuden sticker fram. De ler och gnuggar sina näsor mot varandra
iStock/Wavebreakmedia

Hur påverkas egentligen kärleksrelationer när vi ställs inför en stor samhällskris? Inte så mycket som vi skulle kunna tro, enligt en stor internationell studie om sexualitet och intimitet under pandemin.

Våren 2020 tvingades hela samhällen att ställa in och ställa om. Kontoren flyttades hem till köksbordet och kostymen byttes mot joggingbyxor. Tidigt i pandemin fanns en misstanke om att skilsmässorna skulle öka när många par tillbringade mer tid hemma. Nu publiceras en internationell studie som undersökt hur intimitet och sexualitet i partnerrelationer påverkats under covid-19-pandemin.

– Vi ville titta närmare på vad som händer i relationer under externa, stora kriser. När vi gick in i pandemin visste vi inte så mycket om konsekvenserna, berättar Charlotta Löfgren, professor i hälsa och samhälle vid Malmö universitet, som tillsammans med docent Eva Elmerstig stått för den svenska datainsamlingen.

Majoriteten upplevde ingen större förändring

I studien har 4 813 personer från åtta länder svarat på frågor kring intimitet och sexualitet i partnerrelationer. Svaren samlades in genom en onlineenkät mellan maj och juli 2020. För att delta i studien behövde deltagarna vara över 18 år och leva i en partnerrelation. Deltagarna fick svara på frågor om bland annat sexuellt intresse för sin partner, närhet, intimitet och hur nöjda och tillfredsställda de var i relationen och med sexlivet.

– Vi hade en tanke om att många skulle uppleva en förändring i sexuellt intresse, men majoriteten upplevde faktiskt ingen större förändring, säger Eva Elmerstig, docent i hälsa och samhälle vid Malmö universitet.

Av dem som deltog svarade 53 procent att de hade samma sexuella intresse för sin partner som innan pandemin, 28 procent rapporterade en ökning, medan 19 procent uppgav en minskning av sexuellt intresse.

Enkäten är framtagen av en forskargrupp i EU-COST nätverket European Sexual Medicine Network. Länderna som ingått i studien är Frankrike, Kroatien, Nederländerna, Portugal, Tjeckien, Sverige, Turkiet och Tyskland.

– Vi tänkte oss att det här skulle kunna innebära olika utmaningar för olika länder eftersom vissa hade mer social nedstängning än andra. Men utifrån de här kvantitativa resultaten kan vi inte se några större skillnader mellan länderna, säger Eva Elmerstig.

De som hade bra relation innan fortsatte ha det under pandemin

Sist i enkäten fanns en öppen fråga där deltagarna själva fick summera sitt sexliv under pandemin. Just denna fråga har analyserats separat i en kvalitativ studie av de svenska forskarna i samarbete med övriga länder. Preliminära resultat visar att de som hade det bra innan, även fortsatte ha det bra under pandemin.

– De som var tillfredsställda och upplevde en emotionell närhet innan, fortsatte att ha det bra och fick det kanske till och med bättre just på grund av social isolering, medan de som redan hade utmaningar i sin relation fick det ännu svårare, eller åtminstone minst lika svårt, säger Charlotta Löfgren.

– Vi hoppas att båda studierna ska bidra till att bredda samtalet om sexuell hälsa. För många skapar till exempel distansarbete mindre stress i vardagen och mer flexibilitet, vilket i sin tur kan få positiva effekter både för familjelivet och sexlivet.

Länk till den vetenskapliga artikeln:

Perceived Changes in Sexual Interest and Distress About Discrepant Sexual Interest During the First Phase of COVID-19 Pandemic: A Multi-Country Assessment in Cohabiting Partnered Individuals

Text: ANNA DAHLBECK 

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet