Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny studie ger hopp om behandling mot ärftlig ögonsjukdom

2018-03-29
Bild: istock.com/eclipse_images

Ett internationellt forskningssamarbete med bland andra lundaforskare tror sig ha funnit en kombination av en läkemedelssubstans och en transportteknik som kan vara en viktig pusselbit till en behandling av ärftlig näthinnedegeneration, en grupp ögonsjukdomar som gör att man drabbas av en svår synnedsättning eller blir blind.

Foto: Olle Dahlbäck

Det finns i dag ingen botande behandling mot ärftlig näthinnedegeneration, den grupp av allvarliga ögonsjukdomar som innefattar bland annat Retinitis pigmentosa (RP) och som orsakar svår synnedsättning eller till och med blindhet, ofta med start i unga år. Sjukdomar som bryter ner fotoreceptorerna, de ljuskänsliga nervcellerna i ögats näthinna, och som kan starta redan i 20-årsåldern eller tidigare. Studierna är gjorda på möss och forskarna hoppas ha funnit en potentiell kandidat till en framtida behandling mot ärftlig näthinnedegeneration på människor.

– Arbetet med att ta fram en behandling försvåras av att det finns en stor mängd olika genmutationer som kan ge dessa sjukdomar. Det är dessutom svårt att nå fram med läkemedlet till näthinnan eftersom den är väl skyddad av den så kallade blod-näthinne-barriären, säger Per Ekström, ögonforskare vid Lunds universitet och en av författarna bakom studien.

Transportteknik för leverans av läkemedel

– Den farmakologiska behandling vi tagit fram angriper ett enzymsystem som verkar vara påverkat i flera ärftliga ögonsjukdomar. Med en speciell transportteknik, där substansen kapslas in i s.k. liposomer för att underlätta passagen över blod-näthinne-barriären, har vi dessutom kunnat få en leverans av läkemedlet till näthinnan, där det kan verka och bevara såväl överlevnaden av de drabbade fotoreceptorerna som näthinnans funktion, säger Per Ekström.

– Det känns som vi är på väg framåt när det gäller utveckling av olika behandlingsformer mot de här svåra ögonsjukdomarna, vilket i dag utgör ett stort medicinskt behov.

Den vidare utvecklingen av behandlingen sker genom Mireca, ett medicinföretag som bildats efter ett internationellt EU-forskningssamarbete, DRUGSFORD.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Artikeln är tidigare publicerad som pressmeddelande på Lunds universitets hemsida.
Bild öga: istock.com/eclipse_images


MER OM FORSKNING PÅ ÖGONENS SJUKDOMAR