Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny signalsubstans kopplad till panikångest

2010-01-07

Ett svensk-amerikanskt forskarteam har hittat en förändring i hjärnan som kan vara kopplad till panikångest.

– Våra amerikanska kollegor vid Indiana University, Illinois, har utvecklat en modell av panikångest i råtta. I en serie experiment fann de att signalmolekylen orexin var direkt kopplad till ångestliknande symtom, säger Lil Träskman Bendz, professor vid avdelningen för Psykiatri vid Lunds Universitet.

Tillsammans med Lena Brundin, också hon läkare och forskare vid avdelningen för Psykiatri, har hon studerat ryggmärgsvätska hos patienter med olika psykiska besvär. Man fann att patienterna med mest ångest hade högst halter av orexin i ryggmärgsvätskan.

Orexin är en signalmolekyl i hjärnan som tidigare kopplats till styrning av födointag och sömn. Till exempel har patienter med narkolepsi (sömnstörning med bland annat okontrollerbara sömnattacker dagtid) sänkt funktion av hjärnceller som kommunicerar med hjälp av orexin.

– Detta är första gången orexin kopplas till panikångest. I framtiden är det möjligt att man kan utveckla läkemedel som påverkar orexin och därmed ger symtomlindring hos patienter med panikångest, säger Lena Brundin.

Fynden publiceras i artikeln ”A key role for orexin in panic anxiety” i januarinumret av den högt ansedda tidskriften Nature Medicine.

Pressmeddelande från Lunds universitet, 3o december 2009.