Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hossein Delavaran: Ny satsning mot stroke – vår tids folksjukdom!

2010-12-03

Hossein Delavaran (f.d. Mazlumolhosseini) berättar om sin forskning.

Stroke är en av våra stora folksjukdomar. Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Runt 30 000 svenskar drabbas varje år. Sjukdomen är också den tredje vanligaste dödsorsaken i vårt land.

Överlevande strokepatienter tvingas ofta leva med allvarliga kvarstående funktionshinder och tyvärr saknas idag effektiv behandling för att förbättra återhämtningen.

Nu har modern forskning väckt stora förhoppningar kring möjliga behandlingsmetoder för att förbättra återhämtningen och återfå funktionen efter stroke.

Stroke (som tidigare kallades för slaganfall) är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Hjärninfarkt är vanligast och står för cirka 85 % av alla strokeinsjuknanden. Hjärninfarkt orsakas i sin tur vanligen av blodpropp i hjärnan. Det innebär att en blodpropp fastnar i ett av hjärnans kärl och leder till att hjärnvävnad som försörjs av det kärlet får syrebrist och går under. Det kan röra sig om flera miljoner hjärnceller som dör för varje minut en blodpropp stänger av blodflödet i ett kärl i hjärnan.

Röntgenbild av hjärna sedd uppifrån

Allvarliga funktionsnedsättningar

Beroende på vilket område i hjärnan som drabbas kan de som överlever få olika symptom och besvär. Många överlevande strokepatienter tvingas leva med allvarlig permanent funktionsnedsättning såsom exempelvis förlamning, känselpåverkan, talsvårigheter, synstörningar, yrsel, nedsatt minne, depression och koncentrationsbesvär. Detta leder ofta till stort lidande, för både de överlevande och deras anhöriga.

Framsteg vid akut behandling av stroke

De senaste åren har stora framsteg gjorts vid framförallt behandling i det akuta skedet av stroke. Numera används exempelvis blodproppslösande medicin i cirka en tiondel av fallen med akut hjärninfarkt. Alla patienter med hjärninfarkt kan dock inte få denna medicin som bland annat förutsätter att den ges inom 4,5 timmar från sjukdomsdebuten. För de patienter där hjärninfarkten redan har hunnit utvecklas saknas idag effektiv behandling.

Dröjer innan stamcellsterapi kan användas

Sedan några år tillbaka har forskargrupper vid Lunds universitet bedrivit forskning kring nya behandlingsmetoder för att förbättra återhämtningen efter genomgången hjärninfarkt. Framförallt har stora satsningar gjorts på så kallad stamcellsterapi. Stamceller är omogna celler som har förmåga att dela sig ett obegränsat antal gånger och som även har förmåga att mogna till andra celltyper, exempelvis hjärnceller.

Tanken med stamcellsterapi är att överföra stamceller till patienter med genomgången hjärninfarkt eller på olika vis stimulera dessa patienters kroppsegna stamceller för att återskapa skadad hjärnvävnad. På så vis hoppas man kunna förbättra nedsatta funktioner. I djurförsök har man sett en del lovande resultat. Men mycket forskning återstår innan detta kan bli ett behandlingsalternativ för strokepatienter.

Lund Stroke Recovery Study

På Neurologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund har vårt läkar- och forskarlag påbörjat en ny studie som heter ”Lund Stroke Recovery Study”.

Med detaljerade kliniska undersökningar och avancerad magnetkamera-teknik undersöks strokepatienter för att se vilka som kan vara lämpade för eventuell stamcellsterapi i framtiden.

Resultaten i studien kan vara vägledande för fortsatt forskning inom detta spännande område och utgöra ett viktigt steg mot nya behandlingsmetoder för att förbättra återhämtningen efter stroke.

Text: HOSSEIN DELAVARAN

ST-läkare/doktorand, internmedicin och neurologi