Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny metod upptäcker okända proteinformer

2016-01-21

Med hjälp av en ny analysmetod har forskare vid Malmö högskola och universitetet i Bochum, upptäckt tidigare okända proteinformer. Upptäckten kan bidra till bättre diagnostik och behandling av sjukdomar som till exempel alzheimer och cancer.

Bo¦êrje Sellergren
Börje Sellergren. Foto: Leif Johansson

– Våra resultat är mycket uppmuntrande! Det är första gången metoden med molekylära avtryck upptäcker helt nya biologiskt relevanta proteinformer, säger Börje Sellergren, professor vid Malmö högskola och verksam inom forskningscentrumet Biofilms – Research Center for Biointerfaces.

Tillsammans med kollegor vid det tyska universitetet i Bochum har forskarna vid Malmö högskola tagit fram en ny metod att analysera fosforylerade proteiner.

Säkrare diagnos och behandling

Upptäckten av de tidigare okända proteinformerna innebär att forskarna nu kan hitta nya sjukdomsmarkörer som kan användas för att ställa säkrare diagnoser och skräddarsy behandling för sjukdomar som till exempel cancer och alzheimer.

– Metoden är unik och kan få stor betydelse för framtidens diagnostik eftersom den ökar förståelsen för sjukdomsmekanismerna, säger Börje Sellergren.

Fosfatgrupper i fokus

Proteiners struktur och funktion styrs inte enbart av sekvensen av aminosyror utan även av de modifieringar som sker naturligt för att programmera cellen för dess slutliga uppgift. Vid modifieringen fäster olika kemiska grupper på proteinets yta, till exempel fosfatgrupper som Börje Sellergren och hans kollegor studerat.

– Vi vet att fosforyleringen av protein påverkar utvecklingen av cancer och neurodegenerativa sjukdomar som alzheimer. För att bättre förstå sjukdomsmekanismerna har vi tagit reda på exakt var fosfatgrupperna sitter.

Väteatomer hittar fosfatgrupper

Eftersom fosfatgrupperna är mycket svåra att hitta har forskarna utvecklat en ny metod som gör det möjligt att analysera även mycket små mängder av till exempel hjärnvätska.

– Genom att placera ut väteatomer, som binder till fosfat, på ett syntetiskt material har vi kunnat konstruera ett handtag som griper tag i fosfatgruppen med så kallade vätebindningar. På detta sätt har vi kunnat detektera nya områden på proteinet där fosfatgrupper fäster, förklarar Börje Sellergren.

Forskningen fortsätter

Resultaten har väckt stor uppmärksamhet och såväl forskargrupper som diagnostiska företag har visat intresse för de nya fynden.

– Forskarnätverket som vi arbetar inom söker nu nya EU-medel för att utveckla en kliniskt användbar metod. Det ska bli mycket spännande!

Text: CHARLOTTE L BECHMANN