Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny metod läker skelettskador med konstgjort ben

2020-12-11

Forskare vid Lunds universitet har i samarbete med kollegor i tyska Dresden, tagit fram ett sätt att kombinera benersättningsmedel och läkemedel med syftet att återbilda ben och läka allvarliga frakturer i exempelvis lår eller underben. Studien är gjord på råttor men forskarna menar att metoden i olika kombinationer snart blir klinisk vardag.

på bilden ses tre röntgenbilder. I den vänstra ses ett frisk lårben helt utan frakturer. Mittenbilden visar en obehandlad bendeffekt där man ser hur det brutna lårbenet, som inte har växt ihop, stabiliseras av en skena. Bilden till höger visar ett behandlat lårben där brottet har växt ihop
Bild: forskarnas egen bild
Porträttfoto i svartvitt av Deepak Raina
Deepak Raina. Foto: Staffan Larsson

– De läkemedel och material vi använt i studien för regeneration av ben är redan godkända. Vi har bara paketerat dem i en ny kombination. Därför finns det egentligen inget som hindrar att metoden redan nu används i kliniska studier vid vissa svårläkta större bendefekter på patienter. Men vi vill införa tekniken i kontrollerad form via kliniska studier och har nyligen fått etisk godkännande för den första indikationen, säger Deepak Raina, ortopediforskare och huvudförfattare till studien.

Ben i människokroppen har en fantastisk förmåga att reparera skador, men det finns defekter som är så pass stora eller komplicerade att läkningen fördröjs eller uteblir. Orsaken kan vara att benet utsatts för ett stort trauma till exempel i samband med en trafikolycka, eller att en tumör eller infektion gett en stor bendefekt. I sådana fall görs idag en transplantation, i regel med ben från patientens eget bäcken.

– Vid öppna allvarliga frakturer på underben läker cirka 5 procent av alla frakturer dåligt och ibland inte alls. Med vår metod kommer vi att slippa ta ben från bäckenbenet, vilket är en stor vinst för patienten.

Läs även:

Syntetiska benmaterial som läker även större bendefekter

Frakturer med omfattande bendefekt läkte

Det finns ett behov av nya lösningar och flera forskarlag, både i Europa och USA, arbetar med att förbättra läkningsprocessen av ben. Den injicerbara cocktail som de svenska och tyska forskarna hittills framgångsrikt blandat består av tre olika komponenter: ett konstgjort keramiskt material som utvecklats i Lund, ett aktivt benprotein (rhBMP-2) och ett läkemedel, bisfosfonat som motverkar nedbrytning av ben.

– Benproteinet vi använder har i tidigare studier haft negativa effekter och visat sig bland annat sekundärt aktivera bennedbrytande celler. Dessa celler har vi framgångsrikt dämpat med bisfosfonaten och genom att paketera läkemedlen i ett långsamt resorberande bensubstitut kan vi kontrollera frisättningshastigheten. I den aktuella studien lyckades vi med kombinationen sänka mängden protein sex gånger jämfört med tidigare och ändå inducera benbildning. Resultatet blev att även frakturer med omfattande bendefekt kunde läka utan komplikationer. Vi tror det här fyndet kommer att vara till stor klinisk nytta i framtiden, säger Deepak Raina.

Länk till den vetenskapliga artikeln i Science Advances:

A facile one-stage treatment of critical bone defects using a calcium sulfate/hydroxyapatite biomaterial providing spatiotemporal delivery of bone morphogenic protein–2 and zoledronic acid

Text: OLLE DAHLBÄCK

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet