Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny metod kan förhindra hjärnskador hos nyfödda

2019-10-01

Var tionde bebis som föds behöver någon form av hjälp för att få igång andningen. Kommer inte andningen igång finns det risk att barnet får skador, exempelvis hjärnskador. Nu undersöker ett team på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet om skadorna minskar om man avvaktar med att klippa navelsträngen.

Vid förlossningar där barnet föds andningspåverkat är rutinen idag att navelsträngen klipps direkt. Barnet förs sedan till ett bord där åtgärder sätts in, bland annat för att få igång andningen.

Ola Andersson, neonatolog på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, och hans kollegor undersöker nu vad som händer om navelsträngen inte klipps direkt, utan först efter tre minuter.

— Andningsåtgärderna utförs av samma team och med samma utrustning, men i mammans säng i stället för vid ett bord en bit bort. Under denna tid får barnet extra tillförsel av blod från navelsträngen, säger Ola Andersson.

Metoden baseras på positiva resultat i tidigare, mindre studier, bland annat en som Ola Andersson gjort i Nepal. Forskarteamet som nu ska pröva metoden på Skånes universitetssjukhus har förberett sig under ett års tid.

— Blivande föräldrar till 8 000 barn kommer att tillfrågas om de kan tänka sig ingå i studien. Vi bedömer att ungefär 600 av dessa kommer att bli aktuella, säger Ola Andersson.

Hör honom berätta mer i filmklippet ovan.

Den påbörjade studien bygger på en mindre, tidigare publicerad studie.

Intact cord resuscitation versus early cord clamping in the treatment of depressed newborn infants during the first 10 minutes of birth (Nepcord III) – a randomized clinical trial

Text: REBECKA SJÖBERG