Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny metod för att bygga upp käkbenet vid implantat

2016-05-12

En ny metod för att bygga upp käkbenet vid tandimplantat presenteras i en avhandling från Malmö högskola. Studien visade att det keramiska materialet Zirocnia skapade mer nytt ben än andra material.

Att få nya tänder med hjälp av tandimplantat vid tandlossning är idag en väl etablerad teknik med god prognos. Men för att kunna operera in implantat i käkbenet måste käkbenet ha tillräcklig volym och kvalité. När benet inte har tillräcklig volym kan det byggas upp till exempel genom att transplantera ben från andra delar i kroppen.

– När man gör så försvinner delar av benet, och det är svårt att förutse hur mycket som finns kvar av det transplanterade benet att fästa implantatet i, säger Jonas Anderud.

Membranet styr läkningen

“Guided Bone Regeneration” eller “Styrd benläkning” är en teknik för benuppbyggnad där ett membran skapar ett tomt utrymme ovanför det befintliga käkbenet. Membranet styr läkningen, ben återskapas och fästfunktionen återställs. Det nya benet växer samman med det gamla, och sedan kan man fästa implantatet med titanskruvar.
Dagens membraner är mjuka, vilket begränsar användningsmöjligheterna. Det övergripande målet med avhandlingen var att introducera och utvärdera en ny metod för styrd benläkning genom att använda ett membran av keramiskt material.

Stora möjligheter anpassa design

Genom djurstudier testade Jonas Anderud hur olika keramiska material (barriär) och ytor påverkade benläkningen. Slutsatsen blev att en keramisk barriär av Zirconia med en rå inneryta utan hål var den bästa lösningen. Zirocnia skapade en större volym av nytt ben än andra material.
–  Fördelen är att man kan designa benet nästan som man vill. Barriären fick exakt samma form som membranet. När man gör barriären vet man alltså vilken form benet får. Man kan göra det mer säkert och estetiskt. Jag upplevde också att tiden för operationer reduceras jämfört med andra metoder, vilket förstås är bra för patienten, säger Jonas Anderud.

Text: MAGNUS JANDO