Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny metod att hitta förträngda kranskärl

2017-03-23

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakas av förträngningar i hjärtats blodkärl. Det kan ofta vara svårt att avgöra på vanlig kärlröntgen vilka kärl som är förträngda och ska behandlas. En stor skandinavisk studie ledd av Matthias Götberg, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, visar att en tunn tryckledare enkelt kan avgöra vilka kärl som ska behandlas.

Matthias Götberg. Foto: privat

Matthias Götberg presenterar resultaten vid den amerikanska hjärtkongressen ACC med samtidig publikation i den prestigefyllda tidskriften New England Journal of Medicine.

– Undersökningen är väldigt enkel och snabb vilket gör att den kan användas på alla patienter. Tidigare metod var omständlig där man var tvungen att ge ett läkemedel som gav andnöd och var obehagligt för patienten, säger Matthias Götberg.

Omfattar 2000 patienter och ett tiotal hjärtkliniker

Studien på över 2000 patienter är resultatet av ett samarbete mellan ett 10-tal hjärtkliniker i landet, ett sjukhus i Danmark samt ett sjukhus på Island och är världsunik genom att den använder våra svenska kvalitetsregister för uppföljning av patienterna. Nästan inget annat land har den möjligheten.

Professor Ole Fröbert på Örebros Universitetssjukhus, som är ordförande för studien, har varit med och utvecklat konceptet som kallas registerbaserade kliniska studier. Metoden gör att svenska forskare snabbt och till en låg kostnad kan besvara viktiga kliniska frågeställningar.

På samma sätt som det är viktigt att inte missa ett förträngt blodkärl, så är det viktigt att inte ballongvidga ett kärl som inte behöver behandlas eftersom det kan leda till senare besvär och är kostsamt. Den nya metoden gör det enkelt att avgöra vilka kärl som behöver behandlas.

Text: ANNA-LENA BOIVE

Artikeln är tidigare publicerad vid Skånes universitetssjukhus hemsida