Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny kunskap om hälsorisker bland äldre personer som får kommunal vård

2021-05-25
I förgrunden ses en äldre kvinna gå med rollator i en korridor. I bakgrunden ses en annan äldre person sitta i en rullstol
Den nya studien om hälsorisker bland äldre är en del i det fleråriga forskningsprojektet Prosenior. Foto: Colourbox

I takt med att befolkningen blir äldre ökar också förekomsten av vissa åldersrelaterade hälsorisker, som trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall. Nu har forskare vid Malmö universitet kartlagt förekomsten av dessa hälsorisker bland äldre personer som får kommunal vård i södra Sverige.

Den nya studien är en del i det fleråriga forskningsprojektet Prosenior. Här har forskarna kartlagt förekomsten av fyra välkända hälsorisker bland äldre personer: trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall.

– Närmare 90 procent av personerna i studien hade åtminstone en av de här hälsoriskerna, säger Merita Fetahu Neziraj, huvudförfattare till studien och doktorand vid Malmö universitet.

I studien har man samlat in data från över 12 000 äldre personer som fått kommunal vård i södra Sverige och varit registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert.

– Tidigare forskning visar att hälsoriskerna ofta hänger ihop. Om man till exempel har risk för dålig munhälsa leder det kanske till att man inte kan äta ordentligt. På sikt kan det leda till att man bli undernärd och får trycksår eller faller, säger Merita Fetahu Neziraj.

– Genom att titta på dessa hälsorisker tillsammans får vi en omfattande bild över förekomsten av hälsoriskerna bland äldre personer.

Trycksår, munhälsa och fall

Kartläggningen visar även att förekomsten av risk för trycksår, dålig munhälsa och fall var högre på demensboenden jämfört med korttidsboenden, särskilda boenden och hemsjukvården.

– Sådan kunskap kan vara viktig för sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras dagliga arbete, inte minst för personalen som arbetar på demensboenden, säger Merita Fetahu Neziraj.

När Prosenior-projektet avslutas 2024 ska forskarna ha utvecklat, testat och utvärderat en metod för att minska dessa hälsorisker bland äldre personer som bor på särskilt boende i Malmö stad. Kommunen är samarbetspartner i Prosenior och kommande studier inom projektet ska bedrivas i Malmö stads verksamheter.

– Det är otroligt viktigt att personalen får vara involverad i utvecklingsprocessen framöver. Att de känner att det vi jobbar fram kommer kunna hjälpa dem i deras dagliga arbete, säger Merita Fetahu Neziraj.

Den vetenskapliga publikationen:

Prevalence of risk for pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls – a register study among older persons receiving municipal health care in southern Sweden

Text: Anna Dahlbeck

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet

Prosenior är ett flerårigt forskningsprojekt som pågår till 2024. Här kan du läsa med om projektet och ta del av tidigare publikationer.

Länk till samlingsssidan för Prosenior