Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny kontrastvätska blev fullträff

2010-06-04

Röntgenbild hjärta efter ballongvidgning
Kontraströntgenbild av hjärtats kranskärl. Bilden kommer från en simulator för ballongvidgning vid Skånes universitetssjukhus.

Han ville inte att patienterna skulle ha så mycket smärta när till exempel pulsådrorna till benen kontraströntgades. Därför utvecklade professor Torsten Almén en ny typ av röntgenkontrastmedel som gav mindre smärta, och som på köpet var bättre än de tidigare. Och nu, 50 år senare, används de flera gånger per sekund någonstans i världen.

Som röntgenläkare hade Torsten Almén märkt att patienterna fick ont av kontrastvätskan vid en del injektioner i blodkärlen. Han var verksam som professor vid Diagnostiskt centrum i Malmö. 

 Ny kontrastvätska – mindre smärta

Vätskan som injicerades hade höga koncentrationer av joner med kemiskt bundna tunga jodatomer. I djurförsök kunde han visa att det var just genom denna höga koncentration av jodatomer som vatten drogs ur blodkroppar och kärlväggar, vilket gav sveda och smärta. 

Jodatomerna kunde man inte avvara, eftersom de bidrog till att ge tydligare och mer lättolkade röntgenbilder. Men Torsten Almén kom efter många turer på idén att minska koncentrationen av ”vattensugande” partiklar i kontrastmedlet utan att förändra koncentrationen av jodatomer. 

Norskt företag nappade

Under ett antal år förde han diskussioner med olika företag om att utveckla denna tanke till en produkt. Det blev till slut norska Nycomed som nappade på förslaget och la det till grund för en särskild forskningsavdelning i Medeon i Malmö (numera nedlagd, sedan Nycomed uppköpts av General Electrics). 

Brett användningsområde

Till en början var kontrastmedlet tänkt att användas för röntgen av diskbråck och blodkärl. Men användningsområdena utökades successivt. 

– Samma idé har använts till flera olika sorters kontrastmedel för bl.a. datortomografier och angiografier, berättar Torsten Almén. 

Professor emeritus Torsten Almén
Professor emeritus Torsten Almén. Foto: Roger Lundholm

Kontrastmedel byggda på Torsten Alméns principer används idag vid 75-80 miljoner undersökningar årligen världen över. En av hans förklaringar till framgången är att han kunde lite lagom kemi. 

Prisbelönad

 – Mina vänner – de riktiga kemisterna – menar att jag såg möjligheterna men inte de kemiska svårigheterna! konstaterar han. 

Torsten Almén belönades år 1987 med Fernströmstiftelsens stora nordiska pris för sina banbrytande insatser i utvecklingen av nya kontrastmedel. 

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND