Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny forskning visar att vi styr vår glömska

2011-07-05

Har du hört argumentet: ”Du kommer bara ihåg det du vill komma ihåg”? Nu finns det belägg för att den som säger det har rätt. Ny forskning från Lunds universitet visar nämligen att vi kan träna oss på att glömma saker.

Antagandet att vi människor kan kontrollera och avsiktligt glömma oönskade minnen har varit kontroversiellt ända sedan Freud påstod det i början av 1900-talet. Nu har psykologiforskaren Gerd Thomas Waldhauser gjort hjärnavbildningar som bevisar att Freud hade rätt i sina antaganden: på samma sätt som vi kan styra våra motoriska impulser (vi kan till exempel snabbt meddela hjärnan att inte ta emot en kaktus som faller ner från ett bord), så kan vi styra vårt minne.

Tränas i glömska

Waldhausers tester är gjorda i laboratoriemiljö där försökspersonerna har uppmanats att träna in eller försöka glömma bort fakta. Genom EEG-mätningar visar Waldhauser att samma delar av hjärnan aktiveras när vi håller tillbaka en motorisk impuls som när vi håller undan ett minne. Och precis som vi kan träna oss på att hålla tillbaka motoriska impulser så kan vi träna oss på att hålla undan minnen, det vill säga glömma.

Glömma negativa tankar

Waldhauser pekar på flera situationer då en person kan vara behjälpt av att glömma. Deprimerade människor ältar ofta negativa tankar som det kan vara bra att hålla undan eller glömma bort för att komma ur depressionen. Samma sak gäller för människor med posttraumatiska stressyndrom; traumat gör det svårt för den drabbade att agera rationellt och reda upp sin situation. Det är dock fortfarande ganska outrett vad en medveten förträngning får för konsekvenser .

– Vi vet att ”bortglömda” eller undertryckta känslor ofta yttrar sig i fysiologiska reaktioner, säger Waldhauser som är noga med att påpeka att testpersonerna tränades i att glömma neutral information i en sluten laboratoriemiljö. Träning i att glömma en traumatisk händelse skulle vara mer komplext.

Kan mätas i hjärnan

Waldhauser har inte bara bevisat att vi avsiktligt kan glömma bort saker och ting. Han har också genom EEG-mätningar lyckats fånga just det ögonblick då minnet inhiberas, alltså då glömskan påtvingas.

Inhiberingen av minnet mattas av efter några timmar. Men ju oftare information trycks undan, desto svårare blir den att plocka fram, det har Waldhauser visat genom studier i laboratoriemiljö.

– Man kan eventuellt dra paralleller till undanträngda minnen från exempelvis barndomen, säger Waldhauser. Om minnena förträngts under lång tid kan de vara mycket svåra att plocka fram.

Text: ULRIKA OREDSSON

Ett pressmeddelande från Lunds universitet, 4 juli 2011