Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny diagnosmetod för prostata- och tjock­tarmscan­cer

2015-09-04

Risken för att utveckla en tumörsjukdom ökar om det finns förändringar i de viktiga proteiner som styr celltillväxt. I en ny avhandling från Lunds universitet visar Karunakar Saamarthy att proteinet Bcl-3 har stor betydelse för att kunna ställa en tidig diagnos av prostata- och tjocktarmscancer.

karunakar saamarthy
Karunakar Saamarthy. Foto: Åsa Hansdotter

Många av de förändringarna som har med cancerutveckling att göra kommer av en förändring av det genetiska materialet vilket ger en obalans i det protein som tillverkas i cellen. Genom att mäta halten av proteinet Bcl-3 i cellmembranet, kan man se om en normal cell är på väg att förlora sin identitet och utvecklas till en cancercell och därmed bestämma stadiet av cancern och ställa rätt diagnos tidigare.

–  Tidigare forskning har visat att Bcl-3 har funnits i cellkärnan, vilket är helt normalt för en frisk cell från tjocktarmen. Vi har upptäckt att när Bcl-3 läcker ut i cellmembranet utanför kärnan, är det ett tecken på cancer, säger Karunakar Saamarthy som i dagarna disputerar vid Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet.

Lokalisering av proteinet ger säker diagnos

Bcl-3 påverkar alltså utvecklingen av tumörväxt och spridning av olika cancerformer. Bland annat har Karunakar Saamarthy tittat närmare på cancerceller från prostata, tjocktarm och malignt melanom. Idag finns det begränsade undersökningsmetoder för tjocktarmscancer. Endoskopi samt biopsi från vävnad i tarmen är det som används.

– För att undersöka den vävnad man tar vid en biopsi, färgas den in så att man ser halten av de olika proteiner som finns i cellen och var i cellen de finns. När det gäller tjocktarmscancer är det Bcl-3 lokaliseringen i cellerna vid en infärgning som kan ge oss ett nytt och säkert sätt att diagnostisera cancer i ett tidigt skede, förklarar Karunakar Saamarthy.

Gör cellerna resistenta mot cellgifter

Tillvägagångssättet är liknande när det gäller prostatacancer. Forskargruppen, under ledning av Ramin Massoumi, har även funnit att de patienter som svarar dåligt på cellgiftsbehandling har höga halter av Bcl-3. En hög halt av proteinet gör cellerna helt enkelt resistenta mot cellgifterna.

– Nu arbetar vi på att hitta ett sätta att blockera Bcl-3 proteinet och hindra att halterna av Bcl-3 i cancerceller stiger vilket kan ge patienten en sämre prognos. Därmed hoppas vi i framtiden kunna kontrollera cancertillväxten på ett effektivare sätt än vi kan idag och ge fler patienter en bättre prognos, avslutar Karunakar Saamarthy.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Nyhet från Medicinska fakulteten, 3 september 2015.