Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny behandling vid fönstertittarsjuka ger ökad livskvalitet

2017-02-07

Medicin eller kirurgi vid fönstertittarsjuka? Helsingborgsläkaren Hans Lindgrens doktorsavhandling visar att en kirurgisk behandling av patienter med fönstertittarsjuka radikalt förbättrar deras livskvalitet. Den förträngda lårbensartären vidgas med en fjädrande stent som håller kärlet öppet över tid.

100 patienter valdes ut. 50 fick traditionell medicinering och 50 behandlades enligt stentmetoden.

Alla stentbehandlade uppvisar positiva värden, mellan 10 och 15 enheters förbättring på en hundragradig skala. De som fick traditionell medicinering upplevde däremot ingen förbättring. Dessutom visar mätningar sex månader efter ingreppet att förbättringen är bestående. Den till och med ökar.

Se filmen där Hans Lindgren, överläkare vid Helsingborgs lasarett, berättar om sin forskning och avhandling.